Doorgaan naar artikel

Fruittelers Limburg € 1.400 steun voor compost en groen

Junamiteelt in Limburg. Foto: Inova Fruit

Junamiteelt in Limburg. Foto: Inova Fruit

Waterschap Limburg komt met een stimuleringsmaatregel waarbij fruittelers subsidie ontvangen voor compost en verruiging van de boomspiegel.

Dat blijkt uit de stimuleringsregeling die ter inzage ligt. Vooral in het landelijk gebied ten zuiden van Echt-Susteren wil het waterschap meer water vasthouden met maatregelen. Als doelstelling is 10 millimeter extra waterretentie benoemd. Daartoe kunnen telers met percelen op hellingen maatregelen nemen, zoals het aanbrengen van grove compost en het laten begroeien van boomspiegels, de grond rondom de stam.

Strobalen

Uit de regeling blijkt dat fruittelers voor deze maatregel maximaal € 1.400 kunnen ontvangen aan subsidie. Per hectare is een steunbedrag berekend. Die is voor fruitbedrijven begrenst op een maximaal aantal hectares. Voor landbouwpercelen is ook de plaatsing van strobalen of houten schotten een subsidiemaatregel. De regeling is een brede voor land- en tuinbouw.

10 ton compost

Voor het aanbrengen van compost en begroeien van de boomspiegels zijn voorwaarden opgesteld. Zo moet minimaal 10 ton per hectare aangevoerd worden van een bepaalde samenstelling met daarin ook bodemvreemde niet-biologisch afbreekbare delen.

Beheer
WP Admin