Doorgaan naar artikel

‘Wat moet de ondernemer met asbestdaken nu doen?’

De Tweede Kamer stemde in oktober 2018 in met een verbod op asbest per 2025. De Eerste Kamer twijfelt aan haalbaarheid en betaalbaarheid van dat verbod.

De asbestsanering is vol op stoom. Vanaf 2014 tot dit jaar is 46,3 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd, op een totaal van 120 miljoen. Elk jaar wordt meer gesaneerd, van 6 miljoen in 2014 naar bijna 13 miljoen vierkante meter in 2018, meldt Rijkswaterstaat in een notitie van februari. Een verbod staat geagendeerd voor 2025.

Goed werk van overheden, subsidieverstrekkers én ondernemers, zou je zeggen. Op 35% van de agrarische gebouwen lag in 2012 een asbestdak, in totaal 90 miljoen vierkante meter.

TNO en universiteiten van Utrecht en Nijmegen zetten vraagtekens bij de gezondheidsrisico’s van asbestdaken

Gezondheidsrisico’s asbestdaken verwaarloosbaar

Het verbod is ingegeven door gezondheidsrisico’s. Jaarlijks overlijden 1.300 mensen aan asbestgerelateerde ziektes. De getallen zijn dramatisch, maar de vraag is welke rol asbestdaken spelen. Dat valt mee, meldden het gerenommeerde instituut TNO en de universiteiten van Utrecht en Nijmegen onlangs. Zij zetten vraagtekens bij de gezondheidsrisico’s van deze daken. De concentratie asbestvezels in de buitenlucht varieert van 20 tot 200 vezels per kubieke meter. Volgens de normen van de Gezondheidsraad vormt dit een verwaarloosbaar risico voor de volksgezondheid.

Het Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken sanering houdt nog steeds vast aan de agenda. De ‘ambassadeurs’ Versnellingsaanpak sanering asbestdaken wijzen unaniem op een schone en veilige leefomgeving. De landelijke asbestdakenkaart geeft een overzicht van het totaal aantal vierkante meters te saneren daken per gemeente.

Politiek debat over asbest in Eerste Kamer

De Tweede Kamer stemde in oktober, op SGP na, unaniem in met het verbod per 2025. De collega’s in de Eerste Kamer komen eind deze maand aan het woord. De senatoren hebben duidelijk meer moeite met het verbod. De belangrijkste reden is het TNO-onderzoek. De Eerste Kamer twijfelt verder ook aan haalbaarheid en betaalbaarheid. Staat de inzet in verhouding tot het doel? Het zijn terechte vragen.

Is de boer die zijn daken al saneerde dan gepiepeld? Het is maar de vraag

De senaat neemt met zijn stellingname wel de rol in van de Tweede Kamer. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel niet wijzigen, alleen verwerpen. Het gaat dan terug naar de Tweede Kamer. Een asbestverbod per 2025 raakt in dat geval uit zicht. Is de boer die zijn daken al saneerde dan gepiepeld? Het is maar de vraag. Sanering ging vaak gelijk op met renovatie, het plaatsen van zonnepanelen of sloop. Subsidie verlichtte de rekening iets. Deze subsidiepotten zijn nu leeg.

Ondernemers in onzekerheid over asbestsanering

De vraag is wat de ondernemer met asbestdaken nu moet doen? Haalt de senaat de druk van de ketel? Wachten dus? Banken en verzekeraars zullen hun voorwaarden nog niet direct aanpassen. Onzekerheid troef dus. Misschien moet dat ook op de Haagse agenda staan: duidelijkheid.

Share this

Jan vullings
Jan Vullings

hoofdredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin