Doorgaan naar artikel

Voors en tegens Vlaamse glastuinders in gascrisis

De Vlaamse glastuinbouw kampt met andere uitdagingen in de energiecrisis dan hun Nederlandse collega’s. Haastig investeren ze nog in schermen en sommigen hebben nog stookolie en steenkool als alternatieve brandstof.

Volgens een enquête van de Vlaamse Boerenbond profiteren veel telers nu nog van de lage prijzen onder vaste contracten, die echter veelal ten einde lopen per 31 december 2022. Hierdoor zal de volledige impact van de energiecrisis op de Vlaamse glastuinbouw pas begin 2023 duidelijk worden.

Wel zijn veel glastuinbouwbedrijven nu volop aan het investeren in energiebesparing in de hoop komende winter bij lagere temperaturen toch nog groenten en bloemen te kunnen telen. De Nederlandse landbouwraad in België ziet daarom veel marktkansen voor aanbieders van energiebesparende maatregelen in kassen, zoals isolerende energieschermen.

Afschakeling niet ondenkbaar voor Vlaamse telers

Naast de enorm hoge gasprijzen hangt de sector ook de dreiging van mogelijke afschakeling van het gasnet boven het hoofd in geval van gastekorten. Als grootverbruikers van gas zijn de glastuinbouwbedrijven in België namelijk aangesloten op het zogeheten Fluxysnetwerk en niet op het Fluviusnetwerk voor huishoudens en mkb. En het is dit Fluxysnetwerk dat zeer waarschijnlijk als eerste zal worden afgeschakeld in geval van gastekorten.

De Vlaamse Boerenbond voert een actieve lobby bij de Vlaamse overheid om de glastuinbouwers te ontzien in geval van afschakeling, daarbij beroep doende op hun functie van essentiële sector. Momenteel werkt de Belgische regering nog aan de nadere invulling van een mogelijk afschakelplan.

Stookolie en steenkool in ere hersteld

Op de markt dienen zich voor de Vlaamse telers ook kansen aan. Juist doordat ze van oudsher anders dan de Nederlandse collega’s minder toegang hadden tot het goedkoopste gas, hebben Vlaamse siertelers zich meer toegelegd op koude teelten zoals die van azalea’s. Ook maakten en maken groente- en bloementelers nog steeds wel gebruik maken van alternatieve energiebronnen, zoals stookolie en steenkool. Het is zelfs zo dat bedrijven die nog een oude stookolie-installatie in onbruik hadden staan opnieuw overschakelen op dit systeem. De verwachting is daarom dat de productiedaling in Vlaanderen wat kleiner zal zijn dan in Nederland.

Vlaamse steunpakket met borgstelling

De Vlaamse overheid is momenteel nog bezig de details van de concrete steunmaatregelen voor bedrijven uit te werken. Wel is al bekend dat zij twee generieke steunmaatregelen voor het bedrijfsleven in het leven zal roepen, die ook openstaan voor agrarische ondernemers. Zo wil zij € 1 miljard aan leningen en waarborgen beschikbaar stellen als ook € 250 miljoen aan subsidies en premies voor energie-intensieve bedrijven.

Goedkoper bankkrediet

Crelan stelt op haar beurt een kredietlijn van € 12.500 tot € 50.000 aan bedrijven beschikbaar tegen sterk verlaagd tarief gedurende zes maanden.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin