Doorgaan naar artikel

Verzekeraar ASR legt boeren forse ‘asbesttoeslag’ op

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

Boeren en tuinders met een milieuschadeverzekering (MSV) bij verzekeraar ASR gaan de komende jaren honderden procenten meer premie betalen. Zeker als ze nog asbest op hun bedrijf hebben.

Als dat het geval is, zijn ze helemaal aan de beurt; vanaf volgend jaar komt er een ‘asbesttoeslag’ op de premie. En die toeslag is bijzonder pittig. Boeren met asbesthoudende daken moeten rekening houden met een stijging van de MSV-premie met een factor 5 tot 12. Dat betekent dat de premie maar liefst 500 tot 1.200% hoger kan worden, afhankelijk van het aantal vierkante meters asbest op het bedrijf.

Forse stijging basispremie

Behalve de invoering van een ‘asbesttoeslag’ gaat de basispremie voor een milieuschadeverzekering bij ASR ook nog eens over de kop. Tot nu toe was de jaarpremie voor de MSV tussen € 100 en € 200. In een brief die de verzekeraar stuurt aan zijn relaties blijkt de basispremie nu opeens € 300 te zijn.


In diezelfde brief laat verzekeraar ASR weten dat hij bij de MSV geconfronteerd worden met een stijging van de schadelast. De verzekeraar vreest dat die stijging in de toekomst zal doorzetten. Boeren kunnen zich wel blijven verzekeren bij ASR voor asbestschade, maar behalve een sterke premiestijging gaat dat ook gepaard met aanvullende voorwaarden.

Ook aanvullende voorwaarden

ASR-klanten moeten uiterlijk een jaar na de volgende vervaldatum, per 2019 of 2020, een asbestinventarisatie hebben uitgevoerd. Er moet een ondertekend saneringsplan bij ASR worden ingediend. Drie jaar later moet er gesaneerd zijn, dus voor 2022 of 2023. Doen boeren dat niet, dan is schade door asbest niet langer gedekt. Daarmee is ASR strenger dan de wetgever die eist dat er voor 2024 gesaneerd moet zijn.

‘Boeren die verzekerd zijn bij ASR, moeten uiterlijk 2023 asbest hebben verwijderd’

ASR legt voor zichzelf de lat nog hoger, in 2020 wil de verzekeraar al het zichtbare asbest uit de stallen en bedrijfswoningen die op agrarische gronden staan die in bezit zijn van ASR verwijderd hebben. “We streven ernaar om alle opstallen op grond waarvan wij eigenaar zijn in 2020 asbestveilig te maken. Dat betekent dat al het zichtbare asbest is verwijderd”, aldus een woordvoerder van ASR.

’ASR stelt zich op als wetgever’

Volgens een agrarisch assurantietussenpersoon die niet met name genoemd wil worden, is het een opmerkelijke stap van ASR. “Andere agro-verzekeraars confronteren hun bestaande klanten – tot nu toe – niet met dit soort absurde eisen en premieverhogingen.” Assurantietussenpersonen zien de opstelling van ASR als die van de wetgever. “ASR gedraagt zich als een tweede overheid, de ‘echte’ overheid heeft 2024 als uiterste asbestsaneringstermijn gesteld, waarom moet dat bij ASR een jaar eerder?”

‘De overheid heeft 2024 als uiterste asbestsaneringstermijn gesteld, waarom moet dat bij ASR een jaar eerder?’

Boeren staan voor voldongen feit

Boeren kunnen ook geen kant op met hun MSV volgens de verzekeringsman. “De concurrenten van ASR accepteren alleen complete agrarische pakketten als boeren willen overstappen.” Bovendien is de tijd daarvoor veel te kort. In de brief aan de klanten laat ASR weten dat als zij niet akkoord gaan met de aanvullende voorwaarden en de premiestijging, de MSV-polis per 1 januari 2018 wordt beëindigd.

Premiebeleid Interpolis en DeltaLloyd nog ongewijzigd

In een reactie op de stappen van collega ASR laat Interpolis weten nu geen premieverhoging te overwegen. “We volgen de situatie nauwlettend. Omdat de kosten van het opruimen van asbest aanzienlijk zijn, hebben we vorig jaar de premie verhoogd met zo’n 10%. Nu staat er geen premiestijging gepland voor milieuschadeverzekeringen”, aldus een woordvoerder.

Bij DeltaLloyd is nog geen duidelijkheid over de premie voor volgend jaar. “We bepalen dat in november, ik kan daar nu nog niets over zeggen”, aldus een woordvoerder van de verzekeraar. Bij Univé was niemand beschikbaar om iets te zeggen over hun premiebeleid bij de milieuschadeverzekering.

Beheer
WP Admin