Doorgaan naar artikel

Verrekening PT-heffing vollegrondsgroente

Image

LTO wil dat vollegrondsgroenteteelten die in het verleden meer gelden van het Productschap Tuinbouw hebben benut over 2013 ook meer bestemmingsheffing betalen.

Andere teelten zouden een extra korting moeten krijgen. Voor de afbouw van het PT werd een korting van 70 procent voor alle teelten ingeboekt op de bestemmingsheffing, maar LTO wil dat loslaten. Zo zouden aardbeientelers en sluitkooltelers 25 en 50 procent korting moeten krijgen, en andere teelten als peen een vrijstelling kunnen krijgen. De maatregel kan worden uitgevoerd als de totale opbrengsten (550.000 euro) gelijk blijven, bleek dinsdag in de bestuursvergadering in Zoetermeer. “De ene teelt heeft in het verleden harder getrokken aan PT-gelden dan andere, dit moet worden gezien als een verrekening”, verklaarde secretaris Michiel Gerritsen dat verzoek van de vakgroep van LTO.Het gaat over de heffing 2013 die eind dit jaar of begin volgend jaar wordt opgelegd. Het PT heeft juist de heffingen voor 2012 opgelegd aan de telers.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin