Doorgaan naar artikel

Van Dam: goede gronden voor extra crisismaatregelen

Van Dam: goede gronden voor extra crisismaatregelen - Foto: ANP

Van Dam: goede gronden voor extra crisismaatregelen - Foto: ANP

Er zijn goede gronden voor extra crisismaatregelen voor de Europese agrarische sector. Het pakket aan crisismaatregelen dat in maart is genomen leidt tot onvoldoende resultaat. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).

Hij noemt het spijtig dat de Europese Commissie nog geen geld heeft gevonden om tot een voorstel te komen. Hoewel de prijzen voor varkensvlees en zuivel iets aantrekken, vindt Van Dam dat verdere structurele maatregelen om de marktsituatie te verbeteren nodig zijn.

“We moeten budget niet inzetten op tijdelijke verlichting of voor maatregelen die leiden tot een ongelijk speelveld tussen lidstaten”, aldus Van Dam. De inzet van extra staatssteun – zoals sinds maart mogelijk is –  is wel toegestaan, mits dit ook leidt tot verbetering van de totale Europese markt, vindt hij.

Geen concrete voorstellen

Volgende week komen de Europese landbouwministers bijeen om over crisismaatregelen te spreken. Het is de laatste raadsvergadering onder Nederlands voorzitterschap. Van Dam had graag tot een nieuw maatregelenpakket gekomen tijdens deze vergadering, maar dat zit er niet in. De Europese Commissie heeft nog geen concrete voorstellen, terwijl dit wel de bedoeling was. Van Dam richt zich er nu op om te komen tot Raad-conclusies waarin de lidstaten aangeven hoe een volgend crisispakket er uit moet zien, zodat de Europese Commissie hier mee aan de slag kan.

Vrijwillige productiebeperking

Welke richting Van Dam op wil, wil de staatssecretaris ook na herhaaldelijke vragen van de Tweede Kamer nog niet duidelijk zeggen. Hij benadrukt dat hij budget wil inzetten voor structurele maatregelen. Op de vraag wat Van Dam vindt van het voorstel van Duitsland, Frankrijk en Polen om budget beschikbaar te stellen om vrijwillige productiebeperking te ondersteunen, reageert hij tweeledig. Hij zegt dat vrijwillige productiebeperking meer een tijdelijke oplossing is met een tijdelijk effect. Tegelijkertijd is hij positief over het voorstel, omdat er bij het model rekening wordt gehouden dat het niet tot een oneerlijke concurrentie mag leiden.

Geen gebruik van artikel 222-maatregel

Van Dam erkent dat de openstelling van de artikel 222-maatregel, die het voor boeren en bedrijven mogelijk maakt om afspraken te maken over productiebeperking, nog tot weinig heeft geleid. “Hoewel de mogelijkheden er zijn, komt het niet van de grond. We moeten nu gaan kijken hoe dit met een aanvullend pakket toch van de grond kan komen”, zegt Van Dam.

De staatssecretaris verwacht dat het totale budget van €420 miljoen, dat de EU vorig jaar uit trok voor extra steun aan het eind van de maand benut zal worden. Tot nu toe is €251 miljoen hiervan besteed.

Beheer
WP Admin