Doorgaan naar artikel

‘Tuinbouwbestuur kan en moet innovatiever’

De tuinbouwsector verdient een meer innovatieve en efficiënte bestuurstructuur, gaf voorzitter Tjibbe Joustra van het PT aan tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Goede besturing, pro-actieve afstemming en efficiënte samenwerking zorgt volgens Joustra voor efficiënte en effectieve benutting van de steeds spaarzamer beschikbare collectieve budgetten. “Meer betrokkenheid van ondernemers, minder bestuurlijke spaghetti”, adviseerde hij.

Tijd voor bestuurlijke verandering
In zijn speech bij de nieuwjaarsbijeenkomst van het PT riep Joustra tuinbouwbestuurders op over de eigen schaduw te springen. “De omgeving verandert, de sector verandert. Het is nu tijd voor bestuurlijke verandering”. De PT-voorzitter schetste de huidige bestuurlijke organisatie van de sector. “Het zou me niet verbazen als met de talloze overlegorganen 2.500 bestuurszetels bestuurzetels zijn gemoeid, die bemenst worden door circa 300 bestuurders. En dat op een sector met bijna 30.000 ondernemingen”.

Broekriem aanhalen
De komende jaren moet de tuinbouw fors de broekriem aanhalen bij investeringen in collectieve activiteiten voor innovatie en duurzaamheid via het PT. Ook de regering bezuinigt, waarbij geldbronnen om innovatie aan te jagen verdwijnen. “We zullen de komende jaren met minder collectieve middelen toe moeten. Er is echter naar mijn mening een geweldige efficiencyslag te maken”, aldus Joustra, die aangaf het ook essentieel te vinden om de betrokkenheid van de ondernemers te verhogen.

Ondernemers meer betrekken
Joustra gaf aan welke voordelen een meer innovatieve en efficiënte bestuurstructuur kan hebben. “Minder structurele bestuursorganen vergen minder tijd, kosten en energie voor interne organisatie. Er komt meer tijd en aandacht beschikbaar voor de omgeving en de stakeholders: overheid en maatschappij. Door ondernemers meer te betrekken, staan opstelling en uitvoering van projecten dichter bij de praktijk en zullen impact en resultaat groter zijn. Het borgt ook sectorale herkenbaarheid en draagvlak voor activiteiten en projecten”.

Juist in 2011 is innovatief bestuur meer dan ooit gewenst. De sector kruipt uit het dal van de crisis en de draagvlaktoets van het PT is aanstaande. Joustra gaf aan dat het goed is dat de ondernemers en de politiek kritisch kijken naar de productschappen. Ondernemers moeten een weloverwogen afweging kunnen maken of hun schap toegevoegde waarde heeft en houdt. In het politieke debat over de schappen ondersteunt Joustra de lijn van minister Kamp van VWS, die heel zorgvuldig wil kijken naar taken, toegevoegde waarde en draagvlak van de schappen, voordat de politiek zich uitspreekt over het voortbestaan ervan. Ondertussen blijven schappen zelf ook werken aan verdere samenwerking.

Bron: PT

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin