Tuinbouw vreest verwatering steunpakket corona

08-04-2020 | Laatste update op 29-08 | |
Tuinbouw vreest verwatering steunpakket en schade aan bedrijven. Foto: VidiPhoto
Tuinbouw vreest verwatering steunpakket en schade aan bedrijven. Foto: VidiPhoto

Greenports Nederland vreest verwatering van sectorale coronasteun als het ministerie één regeling voor de land- en tuinbouw instelt.

De Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw diende de afgelopen weken twee aanvragen in voor steun aan bedrijven in de sierteelt en in de voedingstuinbouw. Volgende week wordt mogelijk een steunpakket bekend voor de brede land- en tuinbouw. Voorzitter van het crisisteam Jaap Bond vreest verwatering als de maatregelen niet gericht zijn op de tuinbouwsectoren. “We liepen met de sierteelt voorop. Nu komen andere sectoren als aardappelen en de eendensector er achteraan. Als je nu alles onder één regeling probeert te krijgen, verwatert dat mogelijk. Een gericht steunpakket is absoluut noodzakelijk. Banken vrezen dat 35% van de sierteeltbedrijven omvalt als dat uitblijft.”

Europese route

Voor voedingstuinbouw werd vorige week ook een steunpakket aangevraagd bij het ministerie, maar tegelijk vroeg de Europese koepel voor coöperaties Copa-Cogeca in Brussel om interventiemaatregelen als in de Ehec-crisis. Zo lijkt er een nationaal en Europees traject te lopen. Voor voedingstuinbouw in het zwaar getroffen kanaal van horeca en catering dreigt een schade van € 1,2 miljard, aldus GroentenFruit Huis. Dat platform wil bovendien dat bedrijven die verlies lijden door de sluiting van horeca ook gecompenseerd worden wanneer deze onderdeel zijn van een groter concern. Als de schade door andere bv’s in dat concern wordt gedempt, valt compensatie voor het bedrijf in horeca in de huidige regeling weg.

Extra steun Wiebes ‘goede stap’

Maandag werd al wel een goede stap vooruit gezet met extra steun voor bedrijven, aldus Bond. Minister Erik Wiebes van EZK maakte ruimere steunmaatregelen bekend voor het bedrijfsleven. De ruimere garantiestelling via de regeling Garantstelling Ondernemers (GO) voor bedrijven betekent een verlaging van de provisie van 3,9 naar 2%. Dat roept wel vragen op over bedrijven die al via de Borgstellingsregeling Landbouw tegen ongunstigere voorwaarden leenden. Bond verwacht dat dit wordt aangepast.

Ook blijft de aflossingstermijn van de nieuwe garantieregeling drie jaar, en wordt deze niet uitgesmeerd over een langere periode voor bedrijven in sierteelt. Bond: “De banken onderzoeken nu wat dat betekent voor bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van bedrijven.”

Overbrugging voor arbeid tuinbouw

Bond is blij met uitbreiding van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Hiervoor komt een module voor piekarbeid en wordt daarmee toepasbaar in de tuinbouw. Bond: “We onderzoeken of daarmee echt alle deelsectoren geholpen zijn. Bovendien spelen er nog uitvoeringskwesties. Er moet een loket komen. Minster Koolmees heeft al gezegd deze module niet bij UWV onder te brengen. Die zitten vol. Dat moeten we dus nog oplossen.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer