Telers willen compensatie grondschade aardbevingen

13-01-2016 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het Rechtskundig Bureau voor de Landbouw (RBL) wil dat boeren en tuinders in Groningen kunnen worden gecompenseerd, als door gaswinning schade aan de bodem of een onwenselijk waterpeil ontstaat.

Daarvoor moet wel de gedoogverplichting uit de Mijnbouwwet worden geschrapt. De organisatie heeft advocatenkantoor BoutOveres ingehuurd om de mogelijkheden te onderzoeken.

Raad van State

Op 19 januari organiseert RBL samen met BoutOveres Advocaten een informatieavond over de gevolgen van gaswinning voor de landbouw. Advocaat Bertil Westers benadrukt dat de avond geen wervingsmoment is. “Ons is gevraagd boeren inzicht te geven in wat de uitspraak van de Raad van State vorig jaar over de gaswinning betekent voor de landbouw.”

Volgens Westers is de uitspraak van de Raad van State vorig jaar een Pyrrusoverwinning gebleken. “De gaskraan is wat dichtgedraaid, maar schadefactoren in de landbouw zijn nauwelijks in het bestuursrechtelijke traject opgenomen. Schades aan schuren en loodsen worden lang niet altijd tot tevredenheid van agrariërs afgehandeld en compensatie van grond blijft uit.”

Gedoogverplichting

Compensatie van grond is nu onmogelijk, vanwege de gedoogverplichting in de Mijnbouwwet. “De regeling gaat er wat ons betreft uit. Het is sinds de serieuze aardbeving van 2012 niet vol te houden dat men bovengronds of net onder de onderlaag geen effecten ziet, bij het boren naar gas diep in de bodem. Boeren bij wie elektriciteitsverbindingen door de grond gaan, worden ook gecompenseerd.”

Cees Bron
Jan Cees Bron redacteur ondernemen


Beheer