Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs

08-03-2017 | Laatste update op 16-05 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Sinds 1 januari 2017 kunnen leerlingen met een stage in de sector Open Teelten een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.

Jongeren die een agrarische BOL-opleiding volgen en op hun stageplaats met trekkers werken, hebben daarvoor een T-rijbewijs nodig. Voor het T-rijbewijs dient een examen afgelegd te worden bij het CBR, voor zowel theorie als praktijk. Voor de kosten die dat met zich meebrengt, stelt Colland subsidie beschikbaar.

Gebruikmaken van subsidie

De hoogte van de subsidie is vergelijkbaar met die van de cursusgroepenregeling van respectievelijk de sectoren Dierhouderij, Open Teelten (Bloembollenteelt, Boomkwekerij, Landbouw en Tuinbouw) en Paddenstoelen. De genoemde sectoren hanteren verschillende vergoedingspercentages en maximale hoogte van de subsidie.

Alleen de kosten die met ingang van 1 januari 2017 zijn gemaakt en die betrekking hebben op theorie- en praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld worden vergoed. Kosten die zijn gemaakt vóór de ingangsdatum van de subsidieregeling komen niet voor vergoeding in aanmerking. De subsidieregeling loopt door tot en met 31 december 2017. Leerlingen kunnen via CAS, het Colland Administratie Systeem een aanvraag indienen. Dit loket is te vinden op collandarbeidsmarkt.nl.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer