Doorgaan naar artikel

‘Korting T-rijbewijs voor alle stagiairs’

Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Foto: Roel Dijkstra Fotografie

Zowel BBL- als BOL-stagiairs in de open teelten kunnen met korting hun verplichte trekkerrijbewijs halen.

Sinds 1 januari 2017 kunnen leerlingen uit de zogenaamde Beroepsopleidende Leerweg (BOL) die stage lopen op een tuinbouwbedrijf een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs. Eerder deze maand is besloten de de subsidieregeling uit te breiden met Praktijkleren. Dat betekent dat leerlingen uit het Praktijkonderwijs nu ook in aanmerking komen voor subsidie.

Rijbewijs voor werken met trekkers

Jongeren die op hun stageplaats met trekkers werken, hebben daarvoor een T-rijbewijs nodig. Voor het rijbewijs dient een examen afgelegd te worden bij het CBR voor zowel theorie als praktijk. Dit brengt een forse financiële investering met zich mee. Colland stelt subsidie beschikbaar voor de gemaakte kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.

De hoogte van de subsidie is vergelijkbaar met de subsidie van de cursusgroepenregeling van respectievelijk de sectoren Dierhouderij, Open Teelten (Bloembollenteelt, Boomkwekerij, Landbouw en Tuinbouw) en Paddenstoelen. Deze sectoren hanteren verschillende vergoedingspercentages en maximale hoogte van de subsidie.

Alleen de kosten die met ingang van 1 januari 2017 zijn gemaakt en die betrekking hebben op theorielessen, praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld worden vergoed. Kosten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de subsidieregeling komen niet voor vergoeding in aanmerking. De subsidieregeling loopt door tot en met 31 december 2017. Leerlingen kunnen via CAS, het Colland Administratie Systeem een aanvraag indienen.

T-rijbewijs niet alleen voor trekkers

Vanaf 1 juli 2015 is voor het besturen van landbouwtrekkers, grondverzetmachines en zelfrijdende werktuigen een zogenaamd T-rijbewijs wettelijk verplicht. Het T-certificaat is daarmee komen te vervallen. Het trekkercertificaat kon tot 1 juli 2016 worden omgezet naar een T-rijbewijs. Deze wijziging in regelgeving heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van de agrarische ondernemers. De signalen die de LTO-organisaties hierover hebben ontvangen zijn opgepakt. In overleg met FNV en CNV Vakmensen is gezocht naar een mogelijkheid om de kosten voor het behalen van de T-rijbewijs enigszins te drukken.

Beheer
WP Admin