Doorgaan naar artikel

Teelt vraagt dit voorjaar € 35 miljoen coronasteun

De TVL-aanvragen in het eerste kwartaal waren nog fors. Uit welke teelten de aanvragen precies komen, is niet duidelijk. - Foto: Joost Stallen

De TVL-aanvragen in het eerste kwartaal waren nog fors. Uit welke teelten de aanvragen precies komen, is niet duidelijk. - Foto: Joost Stallen

In het eerste kwartaal hebben 1.761 teeltbedrijven coronasteun aangevraagd in de laatste ronde.

Dat blijkt uit cijfers van RVO, uitvoerder van de coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Vanuit de teelt van eenjarige en meerjarige gewassen is in totaal voor ruim € 35 miljoen steun aangevraagd. Dat is minder dan het vierde kwartaal van 2021, maar er is dus nog altijd veel steun gevraagd uit de tuin- en akkerbouw.

Eerder wees het crisisteam tuinbouw erop dat het verlies aan omzet soms indirect of lastig te koppelen is aan corona-effecten. Er bestaat daarmee een risico van terugbetaling.

Geen compensatie

De regeling is geen compensatie voor hogere energiekosten, maar richt zich op omzetverlies. Bij een aantoonbaar omzetverlies boven een drempel komt de regeling tot een vergoeding van vaste lasten.

Uit tabel 2 (zie onder) blijkt dat in het vierde kwartaal van 2021 veel aanvragen uit de vollegrondsteelt en de fruitteelt kwamen. Voor het eerste kwartaal van dit jaar is dat overzicht niet verstrekt door RVO.

TVL stopt

De TVL stopt. Volgens Europese regelgeving mag Nederland tijdelijk steun verlenen aan ondernemers die schade ondervinden door de coronamaatregelen. Deze mogelijkheid loopt af op 30 juni 2022. RVO was daarop voorbereid. De laatste ronde van openstelling dit voorjaar stond maar 4,5 week open zodat RVO voldoende tijd heeft alle aanvragen te verlenen. Ook de nog openstaande aanvragen van vorige periodes moeten voor 30 juni 2022 zijn afgehandeld.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin