‘Teelt tomaat naast algen aantrekkelijk’

06-03-2013 | |
‘Teelt tomaat naast algen aantrekkelijk’

Algenteelt en tomatenproductie is mogelijk en lijkt aantrekkelijk voor grootschalige teelten in gescheiden kassen. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw.

“De totale winst van algen en tomaten samen was nog negatief voor kleinschalige systemen, maar sterk positief voor grootschaligere systemen”, concluderen de onderzoekers die wel een vaste prijs voor de algen opnamen in het berekeningsmodel. Dat is mogelijk met vaste ketenpartners, concluderen de onderzoekers. De winst voor de algenproductie nam toe met het oppervlak van de algenproductie en varieerde van 125 tot 231 euro per vierkante meter.

Wageningen UR Glastuinbouw deed onderzoek naar een geschikt teeltsysteem voor de teelt van algen in combinatie met tuinbouwproductie in de toekomst. Uit modelberekeningen, metingen in algensystemen en op tuinbouwbedrijven en de opzet van een nieuwe proeffaciliteit voor algen in de tuinbouw bleek dat de kweek van algen uit het duurdere segment perspectief biedt voor de glastuinbouw.

De overeenkomsten van algen teeltsystemen met de teelt van tuinbouwgewassen onder glas zijn groot. Tuinbouwondernemers zijn ervaren in geconditioneerde teelt en het ligt voor de hand om hun ervaring en kennis te gebruiken. In de kassen is de infrastructuur aanwezig zoals klimaatregeling, CO2 dosering, waterbehandeling en het toedienen van meststoffen.

De teelt van algen onder glas heeft voordelen ten opzichte van de teelt in algenreactoren die buiten staan. Het is eenvoudiger om de algenkweek op temperatuur te houden, omdat de kas werkt als een grote zonnecollector en er geen vorstproblemen zijn.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer