Lastig beheersbare algenteelt vergt diepgaande kennis

13-10-2015 | |
Lastig beheersbare algenteelt vergt diepgaande kennis

De teelt en verwerking van algen vraagt heel specialistische kennis, en vergt veel meer dan zorgen voor voldoende licht, temperatuur en voeding.

TomAlgae is een Belgisch bedrijf voor algenteelt, ontstaan vanuit een ondernemerswens voor diversificatie naast de bestaande tomatenteelt. Een uitgebreide bedrijfsreportage is terug te vinden in editie 21 (week 42) van het magazine Groenten & Fruit. De eerste ervaringen met algenteelt zijn opgedaan in de technische ruimte van Tomaholic, de teeltlocatie voor tomaat in Westdorpe. Met kleinschalige vijvertjes gemaakt van siloringen, met een CO2-voorziening om de pH te regelen. Er werd een klein laboratorium ingericht en de marktkansen werden verkend. Half augustus 2013 werd het bedrijf TomAlgae opgericht. In Westdorpe werd de productie verder geoptimaliseerd en zijn in die eerste periode intensieve gebruiksproeven gehouden die de effectiviteit van het product testten. Het POC (proof of concept) gaf vervolgens voldoende aanleiding om op te gaan schalen naar commerciële eenheden.

Opschaling

Daarna is opgeschaald naar een commercieel productiebedrijf in Nevele. Bedrijfsleider William Van der Riet: “We hadden daarvoor in de testopstelling in Westdorpe al testen gedaan met bronwater hier uit Nevele. Want in Zeeuws-Vlaanderen is het water te brak voor de algensoort die wij kweken.”

Een deel van de kasruimte is bestemd voor kweekvijvers. Dat vergt echter niet de grootste kostenpost. Het hele ontwateringsproces vergt de grootste investering. In eerste instantie was de installatie gehuurd om het beste verwerkingsproces te bepalen. Inmiddels staat er een eigen installatie.

Zoektocht naar investeerders

Het concept van voedingsconcentraten leveren voor de garnalenkweek bleek zowel aan de productiekant als bij de afnemers te werken. “We moesten toen op zoek naar lange termijn investeerders. Dat is echt een hele zware klus. Banken houden het snel af. Voor hen is de algenteelt te onbekend en onzeker. Ook andere gevestigde investeerders bestempelen het als risicovol, en wilden geen durfkapitaal verstrekken. Er werden extra veel zekerheden gevraagd.” Uiteindelijk konden er echter drie partijen worden gevonden, waarvan TomAlgae er met één in zee is gegaan. Dit is Benchmark plc, een vooruitstrevende Britse beursgenoteerde onderneming, onder andere actief in het wetenschappelijk onderzoek naar duurzame voedselvoorziening zoals aquacultuur. “Voor ons bood dat betere kansen dan investeerders die alleen op spreadsheets kijken voor korte termijn terugverdientijden.”

Certificering

In april 2014 is gestart met het eerste productie in een kwart van de oppervlakte. Met Bayer Animal Health is een contract voor levering opgesteld. “Dat is een enorme intensieve klus. Zowel juridisch als qua kwaliteitsborging, productveiligheid als leverbetrouwbaarheid. Het helpt wel bij de professionalisering van de teelt en de productie. We zijn ook ISO en GMP (good manufacturing practice) gecertificeerd.”

De ontwikkelingen in de markt lopen voorspoedig en na Thailand en China zullen binnenkort twee extra landen aan het afzetgebied worden toegevoegd.

Visser
Peter Visser Redacteur
Meer over


Beheer