Kosten algen als energiebron te hoog

23-07-2015 | Laatste update op 19-09 | |
Kosten algen als energiebron te hoog

Wageningen UR ontwikkelde binnen het EnAlgae-project bio-economische modellen, waarmee onder andere de kostprijs van micro-algen onder verschillende omstandigheden kan worden bepaald.

Voor de vervaardiging van diesel, ethanol en methaan op basis van algen zijn er vervolgens modellen gemaakt die inzicht geven in de economische haalbaarheid van algen als energiebron en de belangrijkste variabelen die hierop van invloed zijn. De kosten voor de verwerking van de energieproducten uit algen blijken nu nog vele malen hoger dan de huidige verkoopprijzen in de markt te zijn.

Veel stroomkosten

Voor het vervaardigen van energiedragers uit algen zijn grote algenproductievolumes nodig. Dat zorgt bij de verschillende productiesystemen voor veel stroomkosten. De kostprijs voor de verwerking van algen tot biodiesel komt uit op €25 per liter, bio-ethanol op €33 per kilo en methaan €20 per kuub. De huidige verkoopprijzen in de markt zijn veel lager: respectievelijk 52 cent per liter, 41 cent per kilo en 22 cent per kuub.

Kosten voor algen

De kosten voor de algen vormen het grootste aandeel van de kostprijs. Maar zelfs als algen vrij beschikbaar zouden zijn, zijn de proceskosten nog steeds hoger dan de verkoopprijs. Voor het gebruik van algen als energiebron is dus nog een belangrijke vermindering van de productie- en verwerkingskosten nodig.

Kansen per marktsegment

Door de kansen per marktsegment te beschrijven, hopen de onderzoekers van Wageningen Universiteit ondernemers die algen produceren te inspireren om nieuwe marktsegmenten te verkennen waarin de algensoort die zij produceren van toegevoegde waarde kan zijn, maar waar ze nog niet bekend mee zijn. Daarnaast biedt de studie ook informatie voor ondernemers die nadenken over het type alg dat ze willen produceren en de manier van productie die past bij de regelgeving rond het marktsegment.

Tulp
Marjan Tulp freelance journalist
Meer over


Beheer