Doorgaan naar artikel

Teelt fruit en vollegrondsgroente krijgen meeste TVL-steun

Foto: Dirk Hol

Foto: Dirk Hol

Vooral vollegrondsgroente- en fruittelers en de groothandel kregen over het vierde kwartaal coronasteun voor hun vaste lasten.

Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling voor coronasteun uitvoert. Voor de TVL-openstelling van het vierde kwartaal van 2021 is tot 16 februari 2022 al 2,7 miljoen uitgekeerd aan 123 hardfruittelers en ruim € 2 miljoen aan 109 vollegrondsgroentetelers. Dat bedrag loopt op omdat een aantal aanvragers nog niet is behandeld.

Drempel en opslag

In dat vierde kwartaal was de drempel voor omzetverlies eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. Als telers voldoen aan de voorwaarden, ontvangen zij een voorschot van 80% als compensatie op de vaste lasten, gerelateerd aan het verwachte omzetverlies.

Landbouw was in het vierde kwartaal na de horeca de grootste sector in het aantal aanvragen. In dat vierde kwartaal was geen opslag van 21 procent voor land- en tuinbouwbedrijven mogelijk, wat in het eerste, tweede en derde kwartaal in 2021 wel het geval was. Toen lagen het subsidiebedrag en het aantal aanvragen voor eenjarige en meerjarige gewassen ook hoger.

Glasgroentetelers benutten TVL minder

Bij glasgroentetelers is de coronaregeling minder in zwang in het vierde kwartaal, blijkt uit de uitgekeerde steunbedragen (€ 0,55 miljoen voor 29 bedrijven). Ook hier geldt dat het bedrag nog oploopt. Uit een korte rondgang blijkt dat niet bij alle telers bekend is dat de regeling voor bedrijven met omzetverlies een mogelijkheid is. Het omzetverlies kan berekend worden op basis van 2 voorgaande referentiejaren. De TVL-regeling ligt ook op tafel bij gesprekken met het ministerie over steunmaatregelen voor de glastuinbouw.

Groothandelsbedrijven benut

De TVL-regeling wordt ook benut door groothandelsbedrijven, blijkt uit het overzicht. Voor 87 bedrijven werd tot 16 februari ruim € 2,6 miljoen uitgekeerd. Ook hier geldt dat een derde van de aanvragen nog niet is behandeld.

Uit het overzicht voor alle plantaardige teelten over de 5 openstellingsrondes blijkt dat in het vierde kwartaal het aantal aanvragen relatief hoog bleef, ondanks het verdwijnen van de opslag voor land- en tuinbouw. Wel was in dat kwartaal de drempel voor deelname bij het minimale omzetverlies lager. Dat kon al na 20% omzetverlies in vergelijking met één van de twee voorgaande referentiejaren (naar keus).

Beheer
WP Admin