Doorgaan naar artikel

Supply chain finance

Binnenvaart, vastgoed en glastuinbouw vormen de zorgenkindjes van de Rabobank, stelt bestuursvoorzitter Piet Moerland bij zijn toelichting op de halfjaarcijfers.

Kostenbesparing, keuzes maken en versteviging van de vermogenspositie van de bank door toenemende terughoudendheid bij het verstrekken van risicovolle leningen zullen de strategie gaan vormen bij de agro-food financier. Ook topman Gerrit Zalm van ABN AMRO draait er niet omheen: bankieren wordt weer saai. Risicomijdend beheer van onze spaarcentjes is het bankieren anno nu. Combineer deze uitspraken met de gespannen relatie die glastuinbouwondernemers momenteel ervaren met hun eigen bank en sla de hoofdlijnen van het Basel III-akkoord er op na en u en ik zullen echt tot dezelfde conclusie gaan komen: financiering van glastuinbouw gaat een enorme gedaantewisseling ondervinden. Sterker nog: dit proces is al gaande.Een oplossing voor een dreigende financieringsimpasse zal toch enige creativiteit vergen. Bij aardwarmteprojecten zien we inmiddels crowdfunding-achtige oplossingen ontstaan door particuliere beleggers met een tuinbouwhart in een fiscaal vriendelijke financieringsconstructie te betrekken. Er vinden gesprekken plaats met investeringsmaatschappijen en energiebedrijven om deze kapitaalintensieve energie-innovaties van de grond te krijgen: consortiumvorming bij financiering, ook voor de bank wel zo prettig.Ook bij de financiering van de supply chain moeten we leren ‘omdenken’. We worden immers steeds kritischer in het proces van waarde toevoegen en deze vergoeden. Wanneer we de keten opnieuw willen inrichten en die noodzaak lijkt breed gedragen, dan moeten we deze ook anders financieren. Een pallet glasgroente hoeft maar één keer te worden voorgefinancierd wanneer een kweker direct aan de retailer levert. Met één of meerdere handelspartijen ertussen die behalve waarde toevoegen ook het product tijdelijk van eigenaar laten wisselen neemt de financieringsbehoefte in de supply chain dus hard en wellicht onnodig toe, terwijl we tegelijkertijd constateren dat er minder enthousiasme bij financiers is.Is dit een pleidooi voor directe levering aan de ‘eindklant’?  Nee, niet per se, maar wel een oproep tot focus op optimalisering en ‘ontdubbeling’ van de financiering van de supply chain.  Supply Chain Finance mag wat mij betreft een prominente plek op de tuinbouwagenda krijgen.

Share this

Frank Hollaar

manager tuinbouw

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin