Streep door verzilting Volkerak-Zoommeer

04-11-2020 | |
Door de droge zomers is de zoetwaterfunctie van Zoommeer en Volkerak belangrijker geworden. - Foto: Anton Dingemanse
Door de droge zomers is de zoetwaterfunctie van Zoommeer en Volkerak belangrijker geworden. - Foto: Anton Dingemanse

De geplande verzilting van het Volkerak-Zoommeer ondervindt steeds meer tegenwind. De Tweede Kamer nam dinsdag 3 november een motie aan om het plan af te blazen.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, maakte duidelijk dat zij de plannen inderdaad niet wil doorzetten. Maar een volgend kabinet kan daar anders over denken. In de Zeeuwse en West-Brabantse tuinbouw wordt echter opgetogen gereageerd op de flinke Kamermeerderheid voor de motie van SGP‘er Chris Stoffer, mede ondertekend door Jaco Geurts (CDA) en Remco Dijkstra (VVD).


Tekst gaat verder onder de tweet.

Sinds de uitvoering van het Deltaplan is het Volkerak tussen West-Brabant en Goeree Overflakkee en het Zoommeer tussen Tholen en Bergen Op Zoom van zout zoet geworden. Dat levert problemen op met blauwalg die met name recreatie hinderen. Plannen om de meren weer te laten verzilten spelen al bijna vijftien jaar.

Verzilting watervoorziening glastuinbouw

Verzet tegen de verzilting kwam niet alleen van boeren en tuinders in Zeeland, Brabant en de Zuid-Hollandse Eilanden. Ook de zoetwatervoorziening van de glastuinbouw in het Westland en op Voorne-Putten zou onder druk komen. Haringvliet en Brielse Maas zouden door de plannen eveneens met verzilting te maken krijgen.

Zoetwaterbekkens noodzakelijk door droogte

Na drie opeenvolgende zomers met langere periodes van droogte is de waarde van deze zoetwaterbekkens alleen maar groter geworden. De door opeenvolgende ministers van Infrastructuur en Waterstaat toegezegde alternatieven voor die zoetwatervoorziening zijn tegelijk noodzakelijker én lastiger realiseerbaar geworden.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer