Steunpakket tuinbouw niet alleen voor horecatelers

06-05-2020 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Ook komkommerbedrijven kunnen in aanmerking komen voor het steunpakket voor de tuinbouw.

Vrijdag 8 mei kunnen tuinders een aanvraag indienen voor compensatie van omzetschade door de coronacrisis. Voorwaarde is dat de steunmaatregelen zijn goedgekeurd in Brussel en alle procedures zijn doorlopen. Details en voorwaarden van de maatregelen in de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw zijn nu nog niet openbaar. Wel zegt voorzitter van de crisisorganisatie Jaap Bond dat het om een open brede regeling gaat met in totaal € 600 miljoen aan steun.

Komkommertelers

Naast sierteeltbedrijven, gespecialiseerde horecatelers en bedrijven uit de handel, kunnen ook komkommertelers aanspraak maken op compensatie voor gederfde omzet. Voorwaarde is dat hun omzet in de periode 12 maart tot 15 juni meer dan 30% lager is dan in de voorgaande jaren. Het is een open regeling zonder budget voor verschillende deelsectoren. Bond: “Als bedrijven voldoen aan de voorwaarden kunnen ze aanspraak doen op het fonds. Dat geldt ook voor komkommmertelers. We zullen kijken of er onderuitputting is of dat het fonds overvraagd wordt.”

Geschatte derving

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de uitwerking van de regeling. Coronacrisis Tuinbouw leverde via twee klankbordgroepen inbreng bij het ministerie van LNV en uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onder meer met onderbouwing van de geschatte omzetderving.

Digitale aanvraag

De aanvraag van vrijdag kan alleen digitaal worden gedaan. RVO.nl werkt met eHerkenning, de ‘digitale sleutel’ voor contact van ondernemers met de overheid. Bond verwacht dat een behoorlijk aantal tuinders dit nog moet regelen voordat het loket vrijdag (hoogstwaarschijnlijk) opengaat.

Onderzoek onder telers

Wanneer die regeling opengaat, start de crisisorganisatie een onderzoek onder telers wat het effect is van de steunmaatregelen van de overheid. Ook zal in de brede bedrijfsenquête worden gevraagd welke maatregelen telers en handelsbedrijven zelf treffen om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer