Doorgaan naar artikel

Stemmingmakerij

Groenten & Fruit heeft de taak om over lopende kwesties te berichten, die telers interesseren.

Uit reacties op onze poll over de Ehec-kwestie in Duitsland zou ik op moeten maken dat er geen behoefte is aan informatie over een nieuw Ehec-geval in exportland nr. 1. Nota bene over een kwestie die de gemoederen in Duitsland en in Nederland in 2011 flink heeft doen oplaaien. Dat verbaast mij.

Natuurlijk ligt het onderwerp gevoelig, natuurlijk hebben tuinders daar enorm onder geleden. En juist daarom proberen we als redactie te raken aan alle facetten van de crisis. De pijn, de missers én de risico’s.

De media verwijten eraan bij te dragen dat wellicht een nieuwe crisis uit kan breken, is ieders goed recht, vandaar ook de eerste stemoptie in de poll. Maar de verwijten aan Groenten & Fruit, als zouden wij met deze stelling olie op het vuur willen gooien, die geven blijk van een toch wat vervormde kijk op de werking van media en van journalistieke genres. Er is immers een heel verschil tussen een het al dan niet zwaar aangezet brengen van nieuws en het door een vakblad openen van een discussie over een actueel onderwerp.

De redactie van Groenten en Fruit is in eerste instantie zelfs zeer terughoudend geweest met berichtgeving over de kwestie, ondanks het feit dat wij de eerste meldingen al begin februari binnenkregen. Ook in Nederlandse media werd er al eerder over bericht. Pas op 22 februari kwamen wij op onze beurt met een bericht op internet en een analyse in ons blad waarin we de kwestie beschreven hebben, een sterfgeval en de hoos aan berichtgeving in Duitsland die daarop volgde hebben ons niet anders dan journalistiek verplicht erover te schrijven.

Opnieuw daarin nadrukkelijk het voorbehoud, een link met verse groenten is niet te leggen. Bovendien gaat het hoogstwaarschijnlijk om een geïsoleerd geval en om een andere Ehec-variant dan in de zomer. Vervolgens hebben we een poll uitgeschreven om bij ondernemers te peilen hoe de kwestie hier beleefd wordt. Slecht nieuws voor de Nederlandse tuinbouw?

Misschien snapt nog niet iedereen hoe een poll werkt (of misschien maken wij niet voldoende duidelijk dat het om een poll gaat). In de meeste gevallen wordt een onderwerp daar scherp neergezet om reacties op te roepen. Natuurlijk ligt het onderwerp veel genuanceerder dan gesteld. In een goede discussie kom je daar wel uit.

Bekijk meer

Share this

Brammert Waagmeester

voormalig freelance marktredacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin