Doorgaan naar artikel

Staat legt miljoenenvordering neer in FresQ-zaak

Foto: Koen Suyk

Foto: Koen Suyk

De Staat heeft een vordering van € 52,6 miljoen ingediend in de faillissementsafwikkeling van FresQ.

Dat blijkt uit het laatste curatorverslag dat recent gepubliceerd is over afwikkeling van het faillissement van oud-telersvereniging FresQ. Het is de nasleep van de grootste terugvordering van Europese GMO-gelden uit de geschiedenis van de Nederlandse tuinbouw. De GMO-gelden van verschillende jaargangen is ten onrechte uitgekeerd, stelde de rechter uiteindelijk in 2017.

Vordering doorzetten

De vordering werd verwacht voor in totaal indertijd € 48,5 miljoen te veel betaalde GMO-subsidie. De Nederlandse Staat heeft de terugvordering door de Europese Commissie zelf ook aangevochten tot aan het Europese Hof van Justitie, maar moest deze doorzetten.

Het onderzoek van de curator loopt nu anderhalf jaar en kostte ruim € 160.000 aan curator- en administratiekosten. Uit het curatorverslag valt op te maken dat het onderzoek nu in de afrondende fase verkeert.

Inzicht in claims miljoenen

De curator overlegt nog altijd met de vereffenaars van FresQ over het liquideren van de dochtermaatschappijen, met uitzondering van FresQ Poortcamp waarin nog onroerend goed zit. Eerst wil de curator dat inzicht wordt verschaft in alle baten en lasten van deze dochterondernemingen aan schuldeisers, in dit geval vooral de Staat.

Uit het verslag valt op te maken dat de curator nu de beschikking heeft over de volledig FresQ-administratie. De administratie was in beslag genomen in verband met een strafrechtelijk onderzoek in 2017.

Lopend onderzoek

Het onderzoek van de curator loopt nog op een aantal andere zaken. Zo hebben Belastingdienst en Rabobank Westland een claim op pandrecht ingediend op enkele roerende zaken bij zes oud-FresQ-telers. Het gaat om productiemiddelen met een aanschafwaarde van € 3,1 miljoen. Ook wordt het handelen van de bestuurders indertijd nog altijd onderzocht.

Beheer
WP Admin