Doorgaan naar artikel

Spuittechniek bij inzet insecticide BotaniGard cruciaal

Afbeelding
Certis Europe

systeemoplossingen voor milieubewuste, geïntegreerde gewasbescherming

Biorationals hebben vaak een korte directe werking door contact en geen nawerking. Het effectief toepassen van biorationals vergt kennis en ervaring.

Groene gewasbeschermingsmiddelen met een toelating (biorationals), staan de laatste jaren sterk in de belangstelling. Dat komt onder andere door het wegvallen van conventionele chemische middelen en doordat de nadruk meer en meer komt te liggen op geïntegreerde gewasbescherming. Gewasbescherming wordt steeds meer een complexe systeemaanpak, die erop gericht is om de ziekte- en plaagdruk vanaf het begin van de teelt laag te houden. Biorationals passen goed in deze systeemaanpak omdat ze gecombineerd kunnen worden met natuurlijke vijanden.

Meer kennis noodzakelijk

In het verleden konden telers erop vertrouwen dat een enkele bespuiting met een breedwerkend chemisch insecticide 95% van de aanwezige insecten opruimde. De middelen hadden een directe werking en daarnaast werden ze opgenomen door het gewas waardoor ze na opname nog een nawerking hadden. Die vanzelfsprekendheid is er nu niet meer want dergelijke middelen zijn vrijwel volledig van de markt verdwenen. Biorationals hebben vaak een korte directe werking door contact en geen nawerking. Het effectief toepassen van biorationals vergt vaak daarom meer kennis en ervaring. Biorationals onderscheiden zich vaak van gangbare middelen door het zeer specifieke werkingsmechanisme. Naast kennis van ziekten en plagen is een gedegen productkennis over werking, spuittechniek en juiste omstandigheden tijdens de toepassing nodig om een voldoende resultaat te behalen.

Insecticide BotaniGard

Een voorbeeld van een veelgebruikte biorational is het insecticide BotaniGard. De actieve stof van BotaniGard is een schimmel. Kennis van het product en weten hoe het werkt is essentieel voor een effectieve inzet. Er zijn twee formuleringen van het middel die in diverse teelten ingezet kunnen worden in de strijd tegen insecten als trips, wittevlieg en slawortelboorder. BotaniGard vloeibaar wordt alleen toegepast en geadviseerd in de teelt van Chrysant. De WP (poederformulering) wordt in de andere teelten geadviseerd vanwege de gewasveiligheid.

Echt contactmiddel

Zoals de meeste biorationals is ook BotaniGard een echt contactmiddel, de plaaginsecten moeten geraakt worden voor een effectieve bestrijding. De schimmel moet binnen 24-48 uur kiemen op het insect. De toepassingstechniek is daarom erg belangrijk en de behandeling zal herhaald moeten worden om voldoende effect te hebben. Groot voordeel van het middel is dat het bijna jaarrond ingezet kan worden met de mogelijkheid tot het gebruik van een kort spuitinterval. In bloemisterijgewassen mag het middel 73 keer per jaar inzet worden en daarmee kan je zowel trips en wittevlieg permanent onder druk houden. Zeker wanneer combinaties gemaakt worden met Azatin en de inzet van natuurlijke vijanden.

Toepassingen BotaniGard

BotaniGard WP kan naast een spuittoepassing ook heel goed via een ruimtebehandeling (LVM) toegepast worden. Uit recent onderzoek van Certis, waarin toepassingsmethoden vergeleken werden, bleek dat het resultaat van een ruimtebehandeling op wittevlieg in Lisianthus minstens even goed is. Deze manier van toepassen vergt minder arbeid. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van een korter interval. Het etiket biedt ruimte om Botanigard om de vijf dagen toe te passen. Op deze manier zorg je ervoor dat de insectendruk vanaf het begin van de teelt laag blijft.

Samenwerking is essentieel

Gewasbescherming wordt veel kennisintensiever dan het was. De hele cyclus van teeltwisseling tot teeltwisseling moet kloppen, plagen moeten tijdig gesignaleerd worden, de spuittechniek moet op orde zijn en de middelen moeten combineerbaar zijn met andere producten of natuurlijke vijanden. Dat vraagt om meer kennis. Meer kennis van de plaag, de biorationals, de biologische bestrijders, van schadedrempels en van het complete plaatje dat bij een geïntegreerde aanpak hoort. Om distributeurs en telers te ondersteunen werkt Certis al een aantal jaar vanuit het Certis Innovation Center in Naaldwijk aan praktijkgerichte onderzoeken en de ontwikkeling van biorationals.

Lees meer over Botanigard

Auteur: Joniek te Giffel

levert de kennis over en een breed scala van groene en chemische producten. We ondersteunen hiermee telers van specialistische hoogwaardige gewassen bij de ontwikkeling van een gezonde en duurzame teelt. Meer informatie over Certis Europe * Certis Europe levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Meer over Certis Europe

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin