Doorgaan naar artikel

Hoe beter de teler een middel inzet, hoe beter het resultaat

Afbeelding
Certis Europe

systeemoplossingen voor milieubewuste, geïntegreerde gewasbescherming

Sinds een aantal jaren heeft Certis Europe, producent van gewasbeschermingsmiddelen, een eigen onderzoekslocatie in het World Horti Center in Naaldwijk. Certis Innovation Center (CIC) is het belangrijkste kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector.

CIC is een kennis- en dialoogplatform voor een duurzame glastuinbouw waar innovatieve oplossingen voor een geïntegreerde teelt ontwikkeld en gedemonstreerd worden. Het onderzoek is erop gericht zowel nieuwe als bestaande middelen zo optimaal mogelijk in weerbare teeltsystemen toe te passen. Hierover in gesprek zijn met telers en adviseurs en het delen van kennis is een van de belangrijkste doelstellingen van CIC.

Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

In de Nederlandse glastuinbouw is geïntegreerde gewasbescherming (IPM) inmiddels de norm. Maar de sector heeft grote(re) ambities. In 2030 bestaat de land- en tuinbouw in Nederland uit een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming. Om dit ambitieuze doel te kunnen halen is verder innoveren en samenwerken in de keten noodzakelijk.

Weerbaar telen

IPM en weerbaar telen kunnen niet zonder een goed pakket van chemische en biologische middelen. Ook in een weerbaar teeltsysteem blijft de kans op ziekten, plagen en onkruiden aanwezig. Een teler heeft in de teelt constant te maken met nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden en zal daarop moeten inspelen. Gewasbeschermingsmiddelen zijn en blijven nodig in zowel de gangbare als biologische teelt. Deze middelen moeten dan wel zo goed mogelijk in een IPM-setting ingezet kunnen worden. En net zo belangrijk, ze moeten de weerbaarheid van het systeem niet afbreken, maar juist ondersteunen.

Kennis

Doordat steeds meer chemische middelen verdwijnen is er veel aandacht voor biologische gewasbeschermingsmiddelen. Certis is marktleider op het gebied van deze middelen, de zogenoemde biorationals. Om met deze middelen een optimaal resultaat te behalen is vaak meer kennis nodig. De hele cyclus van teeltwisseling tot teeltwisseling moet kloppen. Dat vraagt een andere manier van denken dan in het verleden. Wat we nodig hebben, is meer kennis in de kas. Bijvoorbeeld van de biologie, van schadedrempels, van de werking van biorationals en van spuittechniek. Want hoe beter een middel ingezet wordt, hoe beter het resultaat. En dat is van groot belang nu het pakket middelen aan het veranderen is.

Aron Boerefijn, technisch adviseur glastuinbouw bij Certis. - Foto: Certis

Aron Boerefijn, technisch adviseur glastuinbouw bij Certis. – Foto: Certis

Onderzoek

“Juist omdat gewasbescherming steeds kennisintensiever wordt is een onderzoekslocatie als CIC heel belangrijk”, vertelt Aron Boerefijn, technisch adviseur glastuinbouw bij Certis “Momenteel zijn we bezig met het verkrijgen van meer kennis van biorationals”, gaat hij verder. “Denk dan aan het testen van de veiligheid van biorationals op nuttige wantsen en de effectiviteit op schadelijke wantsen. Een ander voorbeeld dat ik kan noemen is het bladluizenproject, daarbij kijken we naar de effectiviteit van biologische insecticiden en de invloed van spuittechniek. We kijken niet alleen naar biorationals maar we onderzoeken bijvoorbeeld ook hoe we chemische middelen als Gazelle en Winner het beste kunnen positioneren in de geïntegreerde teelt. Met dit soort onderzoeken kunnen we de praktijk optimaal ondersteunen, zowel door middel van proeven als door educatie van adviseurs en telers”, besluit Boerefijn.

Auteur: Joniek te Giffel


Lees het laatste nieuws over biorationals

levert de kennis over en een breed scala van groene en chemische producten. We ondersteunen hiermee telers van specialistische hoogwaardige gewassen bij de ontwikkeling van een gezonde en duurzame teelt. Meer informatie over Certis Europe * Certis Europe levert als partner gesponsorde artikelen aan. De inhoud van deze artikelen valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.

Meer over Certis Europe

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin