Doorgaan naar artikel

Smal middelenpakket kleine bladgewassen

Tijdens een door LTO Groeiservice georganiseerde bijeenkomst voor telers van andijvie, veldsla en rucola bleek het beschikbare middelenpakket smal.

Zeker in rucolo is het lijstje toegelaten middelen enorm smal. Met name het ontbreken van een afdoend middel tegen luis werd in de praktijk als groot probleem ervaren.

Bij veldsla zijn zaadbedrijven onder andere bezig met resistentieveredeling tegen meeldauw. Tot nu toe zit die resistentie echter gekoppeld aan door de handel minder gewenste veldslatypes, met iets ronder blad  en een wat mindere smaak.

Om gevolgen van eventuele ongewenste stoffen uit slootwater te voorkomen, werd het raadzaam gevonden om voor de laatste gietbeurten op het gewas alleen nog maar bassinwater te gebruiken.

 

Sclerotinia

Tijdens de bijeenkomst was er een rondleiding op het bedrijf van Leon en Wilma Duijvestijn in ’s-Gravenzande. In de teelt van frisee-andijvie zijn weinig middelen toegelaten, zodat er elk jaar wordt gestoomd. Elk najaar is een toename van de ziektedruk van Sclerotinia waar te nemen, waarbij soms zelfs schimmelpluis op de grond zichtbaar was. Daarom worden deze winter proeven genomen met het vooraf op de grond spuiten en inwerken van Contans, een middel van natuurlijke oorsprong met een antagonistische schimmel.

 

Virus

Verder wordt trips aangepakt, omdat eerdere ervaringen met een grote tripsdruk leerde dat deze plaaginsecten tomatenbronsvlekkenvirus konden verspreiden, waardoor aangeprikte planten dood gingen. Lastig is dat gangbare middelen de jonge tripsstadia aanpakken, zodat oudere geïnfecteerde tripsen planten kunnen blijven besmetten.

 

Teelt op water

Voorin de kas liggen enkele waterbakken met drijvende platen, voor het heel kleinschalig testen van de eventuele mogelijkheden voor een teelt op water. Voor frisee-andijvie lijkt deze teeltmethode echter minder geschikt dan voor sla en andere bladgewassen. Andijvie heeft het nodig om eerst ‘gepest’ te worden om voldoende wortels te gaan maken. Ook Belgische telers met teelten op watergoten zijn gestopt met frisee na proeven, omdat dit gewas daarop te moeilijk groeide.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin