Doorgaan naar artikel

Schouten: geen preventief verbod gewasbeschermingsmiddel

Landbouwminister Carola Schouten is niet van plan zonder duidelijke wetenschappelijke aanwijzingen het zogenoemde voorzorgsbeginsel toe te passen bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland.

Dat maakte de minister dinsdag 5 oktober duidelijk tijdens het wekelijkse vragenuur. Tweede Kamerlid Leonie Vestering (Partij voor de Dieren) vroeg de minister uit voorzorg middelen als glyfosaat te verbieden.

Ziekte van Parkinson

Vestering haalde de Nijmeegse hoogleraar Bas Bloem aan, die op verschillende manieren de noodklok heeft geluid. Bloem heeft in gesprek met het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) duidelijk gemaakt dat er meer en meer ondersteunend bewijs komt voor de relatie tussen het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson.

CTGB heeft mede op basis van die informatie de Europese Voedselveiligheidsautoriteit verzocht om bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen meer te kijken naar de relatie tussen de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson.

Rapport RIVM

Schouten gaf dinsdag aan dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op dit moment onderzoek doet naar de relatie tussen Parkinson en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook zij hamert op het belang van meer onderzoek naar neurologische effecten van nieuwe en bestaande gewasbeschermingsmiddelen. Het rapport van RIVM is in november klaar.

Vestering meent dat de minister veel te terughoudend is. “Ik hoor slechts holle woorden”, aldus het Kamerlid. “Als we het niet zeker weten, moeten we een middel niet vrij geven. Waarom gaat Nederland glyfosaat niet zelfstandig verbieden”, aldus de PvdD‘er. De minister zegt dat een verbod wel juridisch stand moet houden.

Uitfasering pesticidengebruik

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie waarin de regering wordt opgeroepen tussendoelen (in kilo’s gewasbeschermingsmiddel) vast te stellen op het pad naar de uitfasering van het pesticidengebruik, aangevuld met een plan om boeren en tuinders te helpen bij de omschakeling.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin