Doorgaan naar artikel

Saneringsgeld kassen naar aardbeicel en steekmachine

Provincie Noord-Brabant heeft € 2 miljoen uit een saneringsregeling voor glastuinbouw gebruikt voor een reeks innovatietrajecten in de tuinbouw.

Dat blijkt uit het Uitvoeringsprogramma Plantaardig dat de provincie deze week uitgaf. De € 2 miljoen zijn als co-financiering bij Europese ontwikkelingsgelden ingezet voor de zogenaamd POP3-regeling. Een serie projecten is daarmee in werking gebracht.

Indoorteelt aardbeien

Zo werken de HAS Den Bosch en Brightbox aan een indoorteelt ‘Indoor Strawberry Nurseries’. Dat moet meer grootschalige toepassing mogelijk maken van aardbeienteelt in klimaatkamers en teeltcontainers in Noord-Brabant. Verderop in het programma schrijft de provincie dat verticale teelt van aardbeien niet op grote schaal zal worden ingevoerd door hoge energiekosten. Dat is een van de uitkomsten van tien jaar het programma Teelt de grond uit.

Naast het aardbeienproject is geld gestoken in de aspergesteekmachine. Het gaat om de aanschaf en beproeving en demonstratie van de automatische aspergesteekmachine van Cerescon. Twee aspergetelers hebben apart een aanvraag ingediend om ervaring op te bouwen.

Plasma activated water

Een derde project is ‘plasma activated water’ met de Technische Universiteit Eindhoven. Het is een duurzaam alternatief voor de bemesting van gewassen. In dit project wordt de ontwikkelde technologie opgeschaald en in de praktijk gedemonstreerd bij glastuinders in Noord-Brabant.

Ook een led-project voor belichting van snackkomkommers is in het programma opgenomen om jaarrond te kunnen produceren. Resultaten van de vier projecten worden in het rapport niet genoemd.

Solitaire bedrijven

Brabant heeft na Zuid-Holland het grootste glasareaal. De glastuinbouwsector heeft als ambitie om in 2030 niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Er lopen onder andere onderzoeken naar benutting van geothermie voor glastuinbouw in de concentratiegebieden Deurne en Steenbergen. Veel Brabantse bedrijven zijn solitair.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin