Doorgaan naar artikel

Rob Baan nog altijd in onzekerheid met steunpakket

De uitbreiding van het steunpakket is voor Koppert Cress een teleurstelling. Het bedrijf verkoopt door de crisis nu een locatie.

Voor MKB-bedrijven kwam gisteren de verwachte verruiming van compensatie voor vaste lasten (TVL). Voor primaire land- en tuinbouwbedrijven is verruiming van de coronaregeling nog niet doorgevoerd. Het kabinet werkt wel aan een nieuwe regeling voor deze teeltbedrijven. Voor hen geldt momenteel een grens aan de maximale steun van € 100.000 vanwege mogelijke staatssteun.

Dat is ronduit teleurstellend, stelt Rob Baan, eigenaar van Koppert Cress. “De overheid weet precies hoe groot de schade is voor de tuinbouwbedrijven die foodservice beleveren. Vaste lasten van een bedrijf als Koppert Cress kun je niet oplossen met een maximum van € 100.000 of mogelijk met toestemming uit Brussel voor € 330.000. Dit weet de overheid, maar heeft het lef niet om echt te helpen.”

Reservering van € 20 miljoen

Voor het gelijktrekken van de steunbedragen in de land- en tuinbouw met andere sectoren, reserveert het kabinet € 20 miljoen. Verder komt het kabinet met een opslag in de TVL-regeling van € 40 miljoen voor specifieke extra kosten die land- en tuinbouw heeft voor het telen van planten en houden van dieren. Over de invulling daarvan lopen nog gesprekken.

Schrijnend voor grote leveranciers

Groenten Fruit Huis noemt de uitbreiding van de regeling voor kleine en middelgrote bedrijven in de keten gewenst, maar tegelijk schrijnend voor grotere bedrijven in de hele keten. De vaste kosten liggen veel hoger dan de nu toegezegde maximumsteun per kwartaal. Dat geldt ook voor horecagespecialiseerde handelsbedrijven in de groente en fruitketen, waarvoor de steun dus al wel omhoog ging.

Gedwongen verkoop

Koppert Cress maakte vrijdag de verkoop bekend van haar locatie in Maasdijk. De twee hectare grote locatie is gekocht door het bedrijf Frestia. Dit moet Koppert Cress helpen de omzetschade op te vangen. Begin 2020 kocht Koppert Cress vier hectare vlakbij de hoofdvestiging. Dat was voor uitbreiding bedoeld, maar door de coronacrisis kiest Koppert Cress nu voor een efficiëntieverbetering en stelt uitbreiding uit. Sinds 2007 maakt Koppert Cress gebruik van de restwarmte uit de naastgelegen teelt van Vitapep. Ook in de toekomst zullen ze ideeën blijven delen over de toekomst van energie in de glastuinbouw.

Maatregelen arbeid

De arbeidskostencompensatie via de NOW gaat wel omhoog, ook voor teeltbedrijven. Bedrijven mogen onder voorwaarden nu ook offers vragen van personeel of de ontslagen doorvoeren. Of dat ook bij teeltbedrijven wordt doorgevoerd, is op dit moment nog niet duidelijk.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin