Doorgaan naar artikel

Rechter wil duidelijkheid executieverkoop kas

Image

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wil weten of de bank bij gedwongen verkoop van een kas recht heeft op de totale opbrengst.

De leverancier van een belichtings-, een beluchtings- en een sproei-installatie vindt dat de opbrengst ook haar toekomt, omdat ze een eigendomsvoorbehoud heeft. De Rabobank heeft als hypotheekhouder wel hogere rechten. Die bank vindt dat de apparatuur bij de kas hoort.

In hoger beroep wil de rechter nu deskundigen inroepen om duidelijkheid te verschaffen in de rechten bij gedwongen verkoop door de Rabobank. Het hof is van mening dat apparatuur tot de kas behoort als het een algemene toepassing heeft voor verschillende teelten. Als het om apparatuur gaat om een specifiek gewas te telen, staat de opbrengt los van het hypotheekrecht. Een deskundige moet bepalen of dat in deze zaak het geval is.

De Rabobank kwam al met de leverancier overeen dat uit de verkoop in 2009 geld opzij werd gezet om een uitspraak van de rechter af te wachten. In 2012 gaf de rechtbank van Arnhem de leverancier gelijk en moest de Rabobank betalen. De leverancier van apparatuur had namelijk de apparatuur geleverd, maar de factuur was nooit betaald.

Het leveringscontract bevatte echter een eigendomsvoorbehoud. De leverancier blijft daardoor eigenaar van de apparatuur totdat de factuur betaald is. De uitspraak moet de waarde van het eigendomsvoorbehoud bepalen.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin