Rechter kent teler toch Ehec-vergoeding toe

10-06-2013 | |
Rechter kent teler toch Ehec-vergoeding toe

Een teler heeft met terugwerkende kracht recht op een Ehec-vergoeding uit het Ehec-fonds.

Het Productschap Tuinbouw heeft ten onrechte de vergoeding afgewezen na fouten in de aanvraagprocedure. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb). De teler had twee schadegevallen gemeld bij het PT voor in totaal 9,6 hectare. Eén van de twee schadegevallen is niet juist aangemeld, stelde het PT, waardoor het één van de twee schades verwerkte en toekende en de teler ruim 50.000 euro schade niet vergoed kreeg. Ook in de bezwaarprocedure bleef het PT bij deze zienswijze, maar het CBb stelt dat het PT wist dat de teler twee schademeldingen had gedaan en had het op de juiste administratieve afhandeling moeten wijzen in het contact dat de teler had met het Productschap. De teler heeft dus recht op de ruim 50.000 euro schadevergoeding. De verweerder had al wel ruim 45.000 euro aan schade-uitkering ontvangen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer