Doorgaan naar artikel

Rabobank begint met rentekorting voor biodiversiteit

Foto: ANP

Foto: ANP

Rabobank begint binnenkort met een proefproject waarbij melkveehouders een rentekorting krijgen als ze zich inzetten voor biodiversiteit.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van Rabobank Nederland, kondigde dat woensdag 16 januari aan tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. De provincie Drenthe en FrieslandCampina werken in het project samen met de bank.

Voorwaarden groene financiering

Rabobank is in gesprek met de Council of Europe Development Bank (CEB) in Parijs om de voorwaarden voor ‘groene financiering’ aangepast te krijgen. CEB heeft onder andere tot doel bij te dragen aan duurzame groei en klimaatmaatregelen. Bij CEB zijn 41 lidstaten aangesloten, waaronder alle landen van de Europese Unie. CEB geeft geld aan banken die daarmee goedkopere leningen kunnen verstrekken aan hun klanten. Het rentevoordeel kan een half procentpunt bedragen, zegt Rüter. “En dat is bij de huidige, lage rentestanden toch een substantieel bedrag.”

Het hoofdkantoor van Rabobank aan de Utrechtse Croeselaan. - Foto: ANP

Het hoofdkantoor van Rabobank aan de Utrechtse Croeselaan. – Foto: ANP

“CEB wil in principe geen geld geven voor herfinanciering van bestaande bedrijven”, aldus Rüter. De reden daarvoor is dat een lager rentetarief zou kunnen worden beschouwd als staatssteun. “Als boeren investeren in biodiversiteit kun je dat ook zien als een nieuw bedrijf dat op dezelfde plek gaat ondernemen.” Rüter verwacht dat CEB in maart een besluit neemt over de herfinanciering van bedrijven die in biodiversiteit investeren.

Rabobank start met ondersteuning van zo’n 50 veehouders

Ondertussen gaat de bank zelf aan de slag door ongeveer 50 melkveehouders te ondersteunen bij hun plannen om de verscheidenheid aan soorten op hun bedrijf en in hun gebied te verbeteren. Daarmee zet de bank een concrete stap in het biodiversiteitsherstelplan, dat eind december door een grote coalitie van partijen uit wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is gepresenteerd. Het plan werd woensdag in de Tweede Kamer toegelicht.

De boer heeft zorg om biodiversiteit boven en onder de grond

Doel van het plan is om de biodiversiteit te herstellen door grondeigenaren (overheden, natuurorganisaties, boeren en tuinders) handvatten aan te reiken, maar ze niet af te rekenen op doelen waar ze geen invloed op hebben. Gaandeweg moet duidelijk worden welke werkwijzen effect hebben en welke niet. De financiële offers die daarvoor gemaakt worden, kunnen niet alleen met een lagere rente worden gecompenseerd. Daarvoor zullen bijvoorbeeld ook afnemers over de brug moeten komen. Er is een markt voor duurzame en klimaatvriendelijke producten.

Ruud Tijssens (Agrifirm) zei woensdag dat iedereen weet dat verandering nodig is en dat boeren zelf ook belang hebben bij biodiversiteit. De essentie is, zei LTO-vertegenwoordiger Gerbrand van ’t Klooster, dat de boer weet dat ook voor zijn opvolger op termijn nog een goede boterham te verdienen is op het bedrijf. “De boer heeft zorg om biodiversiteit boven en onder de grond.”

Beheer
WP Admin