Doorgaan naar artikel

PvdD wil actie Zuid-Holland na rapport aardwarmte

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

De fractie van Partij voor de Dieren in Zuid-Holland stelt die provincie schriftelijke vragen over de risico’s van aardwarmte.

Aanleiding is het rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van vorige maand over hun toezichtservaring bij bestaande bronnen in vooral de glastuinbouw. De fractie wil weten wat het rapport voor effect zal hebben op het provinciale beleid, dat sterk gericht is op aardwarmte.

Nader onderzoek

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland wordt gevraagd hoe zij naar de gevaren en risico’s kijken op aardbevingen in de provincie en de risico’s voor grondwater. De fractie vindt dat nader onderzoek naar de winning van aardwarmte nodig is, evenals strengere controles op hoe die winning van aardwarmte daadwerkelijk gebeurt.

Expertise en handhaving

Het SodM concludeerde vorige maand dat er te weinig aandacht is voor risico‘s, zowel op het gebied van veiligheid als milieu. Ook ontbreekt het in de sector nog aan expertise. Aan dit laatste kan het ministerie van Economische Zaken (EZ) iets doen door strengere eisen te stellen. De sector zelf moet te rade gaan bij de olie- en gassector en de kennis die daar aanwezig is gebruiken om de veiligheid bij het gebruik van aardwarmte te verbeteren, stelt SodM.

Verbazing in de sector over rapport

Vanuit de sector werd het rapport met verbazing ontvangen.

Volgens de Partij voor de Dieren zou Zuid-Holland bij het Rijk moeten aandringen op strengere eisen en handhaving.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin