Doorgaan naar artikel

‘Puzzelen met personeel’

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

De verse teelten in het zachtfruit zijn veelal wat later opgezet, omdat personeel uit Polen en Roemenië tijdig naar huis ging voor de kerstdagen.

Nu komende deze gewassen los, strekking trekt door en de eerste tekenen van bloei zijn er. Het doorhalen staat voor de deur. Hiervoor is weer personeel nodig. Ook voor de doorteelten, waar de kachel deze dagen weer aangezet wordt. Dit leidt tot zorgen onder de telers en ondernemers. Wil het personeel wel komen? Als ze komen, kunnen ze dan de grenzen passeren?

Testen op corona

Eenmaal op het bedrijf komt de vraag of ze negatief of positief op corona zullen testen. Want steeds meer bedrijven hebben zelftesten voor het personeel aangeschaft. De volgende vraag is of het mogelijk is om nieuwe, binnenkomende groepen apart te houden van de bestaande werknemers, zowel in de huisvesting als op het bedrijf. Dit tot een periode van veertien dagen ‘quarantaine’ na binnenkomst.

Nu de doorteelten in het algemeen al ruim koude gevangen hebben en goed verkleuren, kan al voor het opstoken gestart worden met bladknippen

Verse teelten

Momenteel met de kleine groepen die binnenkomen is dit nog te overzien. Vanaf half maart komen de verse teelten in productie, de doorteelten met het doorhalen starten, ook de eerste stellingen gaan worden geplant en de omvang van de groepen neemt toe. De zorgen des te groter.

Spreiding van teelten

Spreiding van teelten kan dan nog belangrijker worden om wellicht met een kleinere groep het werk te kunnen doen. Sommige werkzaamheden kunnen naar voren gehaald worden. Nu de doorteelten in het algemeen al ruim koude gevangen hebben en goed verkleuren, kan al voor het opstoken gestart worden met bladknippen. Zeker die gewassen waar witte vlieg een probleem is.

Risico’s verkleinen

Het doorhalen start ook wat eerder dan gemiddeld door de gewasdraden in het begin wat lager te positioneren. Bij meerdere afdelingen kan het opstoken gespreid worden, net als de stookstrategiën. De ene afdeling wat vlotter dan de andere. Met deze greep aan maatregelen kunnen de risico’s wat verkleind worden.

Beheer
WP Admin