PT bekijkt samenwerking van productschappen

13-01-2011 | |
PT bekijkt samenwerking van productschappen

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw gaat in kaart brengen wat de voordelen zijn van aansluiting bij een centrale backoffice voor productschappen.

In opdracht van de Rijksoverheid moet Europese regelgeving uitgevoerd worden voor de betreffende sector door de productschappen. Dit is het zogenoemde medebewind. Bundeling van medebewindstaken met andere productschappen, in een centrale back-office werkorganisatie, leidt tot de meest efficiënte inzet van mensen, kennis en middelen en optimale kwaliteit.
De tuinbouwsector heeft de wens om medebewind dicht bij de sector te blijven organiseren. Het belang van de tuinbouw blijft voorop staan. Meer dan bij de andere schappen heeft het PT naast medebewind relatief veel zogeheten autonome taken (stimuleren van innovatie en duurzaamheid en investeren in promotie en marktmonitoring).

Wil van tuinbouwsector doen
PT-voorzitter Tjibbe Joustra: “Het afgelopen jaar hebben wij met vertegenwoordigers van de sector de Toekomstagenda voor het PT uitgewerkt, waarin helder staat welke rol de tuinbouwsector voor haar Productschap ziet. Dat is ons uitgangspunt van werken, waarbij wij zorgvuldig bewaken dat wij doen wat de sector wil. Verdere samenwerking met andere schappen past daar zeker in, mits het PT herkenbaarheid voor de sector houdt. Daarnaast moet samenwerking substantieel bijdragen aan efficiency en effectiviteit. Het is voor ons op dit moment onvoldoende helder of de door de andere schappen uitgezette lijn dit ook voor het PT biedt. Met ons bestuur maken we deze afweging de komende periode zorgvuldig en onderbouwd, om uiteindelijk te komen tot die keuze die de tuinbouwsector het beste dient“.

Bron: Groenten & Fruit – Peter Visser

Gfactueel


Beheer