Prominent: voor veel leden is verkoop kassen kans

25-01-2018 | |
Foto: Gerard Boonekamp
Foto: Gerard Boonekamp

Prominent-voorzitter Jack Groenewegen wil zijn tomatenbedrijf inbrengen bij de tomatentelersvereniging en hoopt dat meer bedrijven dat voorbeeld volgen.

Met het plan Prominent 2.0 werkt de organisatie aan een strategie waarbij de telersvereniging wordt omgevormd naar een onderneming met eigen teeltbedrijven. Prominent voorziet dat meerdere teeltbedrijven worden ingebracht. Voor veel telers is dit een kans, vooral als er geen opvolger is, denkt Groenewegen.

Groenewegen teelt zelf tomaten op 16,5 hectare en denkt dat de stap om zijn bedrijf te verkopen aan Prominent gevoelsmatig lastig zal zijn, door de familiehistorie. Toch zet hij die stap als voorzitter, zegt Groenewegen in een publicatie van Onderneming2026. Een woordvoerder van Prominent bevestigt dat.

Vrijwillig, geen dwang

Dit voorjaar wordt van telers verwacht dat ze een toekomstvisie uitwerken. Van telers wordt verwacht dat ze nadenken over drie opties. De teler groeit zelf door, hij fuseert met collega-telers of hij kiest ervoor om zijn bedrijf in te brengen in Prominent. Toch dwingt de telersvereniging telers niet een keuze uit een van de drie keuzes te maken. Het gaat Groenewegen om het toekomstproof maken van de bedrijven. De gemiddelde bedrijfsgrootte ligt nu op circa tien hectare. “Dat is in 2028 niet meer voldoende om concurrerend te kunnen werken binnen het retailsegment waar wij actief zijn.”

Aandelen Prominent voor bedrijf

Prominent is een vereniging van 29 tomatentelers die samen goed zijn voor 380 hectare. Dat areaal moet groeien tot 500 in 2020 door uitbreiding of internationale samenwerking. Prominent blijft lid van coöperatie DOOR dat recent aankondigde te willen groeien naar 800 hectare. Om de groei van de eigen teelt bij Prominent te kunnen faciliteren moet de vereniging omgevormd worden naar een onderneming met aandelen. Een teler die zijn bedrijf inbrengt, krijgt hiervoor aandelen in Prominent.

Dat DOOR voorstander is van integratie van teeltbedrijven, bleek afgelopen zomer. Greenco besloot zelfstandig te blijven en niet binnen Prominent te integreren. Greenco-telers voegden al eerder exploitatie en eigendom van meerdere bedrijven samen. Of dat model ook door Prominent wordt gevolgd is nog niet duidelijk.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer