Doorgaan naar artikel

‘Precisielandbouw aanmerken als vergroeningsmaatregel’

Foto: Anne van der Woude

Foto: Anne van der Woude

Merk precisielandbouw aan als een vorm van vergroening in het EU-landbouwbeleid. Die aanbeveling doen onderzoekers van Wageningen UR in een rapport over drones in de landbouw en in het natuurbeheer, dat ze in opdracht van het ministerie van EZ hebben gemaakt.

De mogelijkheden van drones worden nog onvoldoende benut, concluderen de onderzoekers. Zij pleiten ervoor dat het ministerie meer aandacht geeft aan de ontwikkeling van drones, als onderdeel van precisielandbouw. Erkenning als vergroeningsmaatregel zou een stimulans zij, evenals koppeling van precisielandbouw aan milieu- en klimaatdoelen.

‘Boeren en natuurbeheerders kunnen nog veel meer hun voordeel doen met drones’

Proefgebied aanwijzen

Daarnaast zou er in Nederland een proefgebied moeten worden aangewezen voor het gebruik van drones in landbouw en natuur. Binnen de overheid zou EZ tegengas moeten geven aan regelgeving die het gebruik van drones beperkt. Boeren en natuurbeheerders kunnen nog veel meer hun voordeel doen met drones, is de conclusie.

Vliegende spuit

In de landbouw zijn drones op 2 manieren goed bruikbaar. Ten eerste als vliegende camera boven percelen, zodat taakkaarten kunnen worden gemaakt, die nodig zijn voor precisielandbouw. Een andere toepassing is mogelijk als spuitmachine op moeilijk te bereiken of slecht begaanbare percelen. Bodemverdichting kan zo worden tegengegaan.

Bij het natuurbeheer zijn drones bruikbaar om natuurgebieden in de gaten te houden. Genoemd worden bosbranddetectie, opsporen van stropers en het tellen van bezoekers.

Delen

Image
Johan Oppewal

chef redactie ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin