Doorgaan naar artikel

Fruit is natuurvriendelijkste tuinbouwtak

Het aantal landbouwbedrijven dat aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doet, is de afgelopen vier jaar flink toegenomen. In de tuinbouw blijven het echter witte raven.

In Nederland deden in 2020 8.190 landbouwbedrijven aan een vorm van agrarisch natuur- of landschapsbeheer, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week publiceerde.

Dat is 16% van alle land- en tuinbouwbedrijven. In 2016 waren het nog 5.268 bedrijven die aan natuurbeheer deden. De cijfers zijn afkomstig uit de Landbouwtelling, waarin niet ieder jaar wordt gevraagd naar verbredingsactiviteiten.

In de jaren waarin daar wel naar gevraagd is, laat het aantal bedrijven dat aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doet een flinke fluctuatie zien. In 2011 waren het zelfs nog iets meer bedrijven dan nu: 8.280, daarna nam het aantal af naar 7.404 in 2013 en dus 5.268 in 2016.

Tuinbouw blijft ver achter

Meer dan de helft van de agrarische bedrijven die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen zijn melkveebedrijven (4.504). Ook de akkerbouw scoort met 1208 natuurbeherende ondernemers goed. In de tuinbouw blijft het aantal beperkt tot 187. Natuurbeherende fruittelers zijn het talrijkst met 101, gevolgd door siertelers met 44 en de vollegrondsgroentetelers met 39. Er zijn slechts 3 glasgroentetelers die natuurbeheer als officiële neventak opgeven.

Lees ook: Groenstrook naast kas van last naar lust

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin