Groenstrook naast kas van last naar lust

20-05-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Foto: Glastuinbouw Nederland
Foto: Glastuinbouw Nederland

Overheden verplichten vaak groenstroken bij de bouw van nieuwe kassen. Mooi en nuttig voor de biodiversiteit buiten. Maar WUR kijkt ook in de kas.

In aanloop naar de Dag van de Biodiversiteit op 22 mei de camera richten op kassen, dat ligt niet voor de hand. Maar Glastuinbouw Nederland doet precies dat met nieuws over de groenstroken bij kassen in het Betuwse Zuilichem.

De 12 hectare metende chrysantenkas van Koen Kreling werd bijna 5 jaar geleden gebouwd en de 20 hectare aardbeienkas van zijn oom Gijsbert Krelings (Dutch Berries) verrees 2 jaar later aan de overkant van de weg. Beide bouwprojecten moesten voldoen aan de eisen voor landschappelijke inpassing, horend bij het Glastuinbouwpact Bommelerwaard en Tielerwaard.


Lees verder onder de foto.

René Corsten van Delphy en Eveline Stilma, biodiversieitsambasadeur van Glastuinbouw Nederland bij het reclamebord voor de groenstroken bij de kassen van de Krelings. - Foto: Glastuinbouw Nederland

René Corsten van Delphy en Eveline Stilma, biodiversieitsambasadeur van Glastuinbouw Nederland bij het reclamebord voor de groenstroken bij de kassen van de Krelings. – Foto: Glastuinbouw Nederland

Schaduw en plaaginsecten

Helemaal zonder slag of stoot ging en gaat dat niet. Vaak zitten tuinders niet te wachten op heesters, struiken en bomen naast de kas. Vooral uit vrees voor schaduwwerking, maar ook omdat tussen de fauna, die er door moeten worden bevorderd, ook plaaginsecten kunnen zitten. “En als het gaat om onderhoud, dan is gras naast de kas ook het makkelijkste. Je gaat er af en toe met de maaier overheen en klaar”, vat chrysantenteler Koen Kreling samen.

Toch ging hij welgemoed aan de slag met de eis van de gemeente om een groenstrook aan te leggen. “Ook wij hechten veel waarde aan landschappelijke inpasbaarheid. Als glastuinbouwbedrijven hebben we veel belang bij draagvlak in de samenleving”, aldus Kreling.

WUR, Delphy en CLM denken mee

Hij en zijn oom aan de overkant maken bij de inrichting van de stroken dankbaar gebruik van de kennis van Wageningen UR en Delphy. Ook het Centrum voor Landbouw en Milieu is bij de inrichting betrokken. Die inrichting luistert nauw, want planten die goed zijn voor heel veel insecten zijn waarschijnlijk ook een goede host voor plagen.

Natuurlijke bestuivers en bestrijders

“De uitdaging is om voor elkaar te krijgen dat planten in de groenstrook natuurlijke bestuivers en bestrijders aantrekken, zonder dat de plaagdruk toeneemt”, zegt René Corsten, teeltbegeleider bij Delphy. “De gekozen houtige gewassen zorgen voor nectar en stuifmeel gedurende het hele seizoen. Zij kunnen mogelijk ook een habitat bieden aan plagen. Hopelijk maakt het onderzoek duidelijk hoe dat in de praktijk uitpakt.”

De komende maanden zullen in de groenstrook naast de kas regelmatig onderzoekers van Wageningen University & Research te vinden zijn. Zij gaan de flora en fauna in de groenstrook nauwgezet in kaart brengen. Ze gaan ook onderzoeken of er verbanden zijn met de teelt in de kas. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar én de bredere met struiken ingeplante stroken en nieuwe recentelijk met bloemmengsels ingezaaide stroken.

Discussie met overheden

Ook aardbeienteler Gijsbert Kreling kijkt met veel belangstelling mee. Hij voert al twee jaar lang discussie met de provincie en de gemeente over de precieze omvang en invulling van zijn verplichte groenstrook. Er dreigde zelfs een dwangsom en helemaal gladgestreken zijn die plooien nog niet. “Zoals de provincie de strook voor zich zag, dat is een strook die moeilijk is bij te houden. Ik heb er wel vertrouwen in de mensen die nu onderzoek doen in de nieuwe stroken. Zo moeten we er samen er zeker uit kunnen komen.”

Agrarisch natuurbeheer bij een kas in Brabant. - Foto: Jorrit Jonkers

Agrarisch natuurbeheer bij een kas in Brabant. – Foto: Jorrit Jonkers

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer