Politieke druk op Van Dam om GMO-probleem op te lossen

19-01-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Elbert Dijkgraaf
Elbert Dijkgraaf

SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf wil in het dossier GMO groente en fruit vooruitgang zien. Zo niet, dan kan het uitdraaien op een motie in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

Eerder stelden CDA en ChistenUnie al Kamervragen over dit onderwerp. Volgens Dijkgraaf moet staatssecretaris Martijn Van Dam nu zo snel mogelijk om de tafel met de sector om de huidige situatie terug te draaien, waarbij honderden telers door uitvoeringsperikelen hun GMO-subsidie verliezen. Nederland zou daarvoor de regels moeten en kunnen versoepelen, stelde Dijkgraaf woensdag in het debat over Europees landbouwbeleid. Nu laten drie telersverenigingen GMO in ieder geval een jaar schieten omdat ze de regels te onduidelijk vonden en de controle en sanctionering te strikt.

Volgens Dijkgraaf bleek recent tijdens een Europese conferentie dat Nederland de regels strenger interpreteert dan andere lidstaten. Feitelijk laat Nederland geld op de plank liggen.

Vindt u dat de telersverenigingen alweer in 2017 hun GMO-steun moeten kunnen ontvangen?

“Het was wel mijn doel van de vraagstelling om dit zo snel mogelijk op te lossen. De sector moet direct aan tafel met de staatssecretaris om dit op te lossen. Het doel moet zijn 2017, tenzij uit dat overleg komt dat het beter is om op 2018 te mikken.”

Heeft u ook voor ogen hoe deze situatie met de nieuwe uitvoeringsregels teruggedraaid kan worden?

“Dat laat ik aan de sector over. Het is belangrijk dat de sector dit zelf doet, omdat ze van de hoed en de rand weet. De sector voelt zich nu niet serieus genomen door het ministerie.”

Wat is uw contact met de sector?

“Ik wil op korte termijn terugkoppelen met de sector en dan verneem ik wel of meer van ons nodig is. Er volgt nog een plenair debat voor het verkiezingsreces, waarin moties mogelijk zijn.”

U gaat een motie over dit onderwerp indienen?

“Als het nodig is wel ja.”

Welke rol spelen nog lopende processen rondom de terugvordering van FresQ en de miljoenenclaim van de staat?

“De rechter zal plannen voor de toekomst met GMO daarin niet meenemen. Andersom speelt het wel een rol. Het ministerie wil herhaling voorkomen en schiet nu door naar een onwerkbare situatie. Wij wachten de uitspraak van de rechter af. Die kan weer aanleiding zijn om veranderingen voor te stellen.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer