Doorgaan naar artikel

Platform Tuinbouwreststromen wil aspergefolie hergebruiken

Veel aspergetelers voeren hun niet meer bruikbare folie af via de stort en dat betekent hoge kosten. - Foto: Stan Verstegen

Veel aspergetelers voeren hun niet meer bruikbare folie af via de stort en dat betekent hoge kosten. - Foto: Stan Verstegen

Voor onder andere aspergetelers vormt het afvoeren van plastic een hoge kostenpost. Platform Tuinbouwreststromen zet zich in op een transitie in de verwerking en recyling van plastic tuinbouwfolie.

Veel aspergetelers voeren hun niet meer bruikbare folie af via de stort en dat betekent hoge kosten. Om hier verandering in te brengen, werkt het Platform Tuinbouwreststromen aan een verwaardingsketen voor tuinbouwfolie. “We kijken samen met partners uit de sector naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld binnen verwerking, recycling en hergebruik van de folies”, licht Willem van Hoof als betrokkene bij het platform toe in een bericht van Nieuwe Oogst.

“Eerst kijken we naar het voorkomen van het gebruik van plastic. In de glastuinbouw kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheid van biologisch afbreekbare alternatieven voor touw en clips. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden van verwerking van niet te voorkomen plastics zoals aspergefolie en loopfolie in de glastuinbouw.”

Telersverenigingen en tuinbouwbedrijven in project

Het Platform Tuinbouwreststromen is opgezet vanuit telersverenigingen Fossa Eugenia, Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON) en Sunfresh en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Meerdere Limburgse tuinbouwbedrijven, waaronder Teboza, Mellantas, BioVerbeek en Kwekerij Verberne, hebben zich aangesloten bij het project.

Experimenten in Limburg

Om te kijken naar mogelijkheden in machines is het platform in contact gekomen met bedrijven als Clear Polymers en The Great Plastic Bake-off (GPBO). Met apparatuur van deze laatste partij wordt in Limburg al geëxperimenteerd.

“GPBO heeft een compacte mobiele machine ontwikkeld die zwaar vervuild landbouwplastic kan omzetten in fit-for-purposeproducten. Een fantastische ontwikkeling met toekomstperspectief, vooral voor vervuilde en gemengde plasticstromen”, vindt Van Hoof. Clear Polymers heeft al ervaring met de verwerking van aspergefolie. Het bedrijf produceert daaruit een granulaat dat weer in landbouwfolie hergebruikt wordt.

Delen

Stan Verstegen
Stan Verstegen

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin