Doorgaan naar artikel

Plantaardige keuringsdiensten houden taken

Plantaardige keuringsdiensten houden taken

Plantaardige keuringsdiensten houden taken

Minister Schouten heeft besloten dat de plantaardige keuringsdiensten hun huidige taken behouden.

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK), de Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), de Bloembollenkeuringsdient (BKD) en het Kwaliteitscontrolebureau (KCB) behouden hun taken bij de keuring en controle van plantaardig (uitgangs)materiaal. Landbouwminister Carola Schouten heeft dat in het Besluit Plantgezondheid opgenomen, dat woensdag 1 mei ter consultatie openbaar is gemaakt.

Nieuwe Europese verordening plantgezondheid

De minister komt met dit voorstel mede op aandringen van de plantaardige keuringsdiensten. Schouten wil dat de bestaande praktijk zoveel mogelijk gecontinueerd wordt, en dat tegelijkertijd ook wordt voldaan aan de vereisten van de nieuwe Europese verordening voor plantgezondheid die in december van dit jaar van kracht wordt.

Lees verder onder de foto

Controle van een veld pootaardappelen door een NAK-keurmeester. Foto: Mark Pasveer

Controle van een veld pootaardappelen door een NAK-keurmeester. Foto: Mark Pasveer

Extra regels voor Nederland

Nederland zal voor een aantal situaties extra regels hebben, die boven de Europese vereisten uitgaan. Daar gaat het bij voorbeeld om een bufferzone rondom boomteeltgebieden om de insleep van bacterievuur te voorkomen. Daarmee wordt de Nederlandse export van boomkwekerijproducten naar bacterievuurvrije gebieden gewaarborgd.

Daarnaast zijn er extra teeltvoorschriften voor aardappelen, uien en bieten om een aantal ziekten en plagen te voorkomen. Telers in de akker- en tuinbouw moeten zich daaraan houden, ook al gelden die regels niet in andere EU-landen.

Beregeningsverboden

Hetzelfde geldt voor beregeningsverboden uit oppervlaktewater om de verspreiding van bruinrot te voorkomen. Voor de teelt van pootaardappelen geldt in heel Nederland een verbod op het gebruik van oppervlaktewater.

Volgens de nieuwe Europese regels moeten handelsbedrijven die planten of plantaardig materiaal importeren, exporteren of verhandelen worden geregistreerd.

Beheer
WP Admin