Plafond heet hangijzer in corona-steunpakket tuinbouw

28-04-2020 | Laatste update op 31-08 | |
Aubergines lijden weinig schade van de coronacrisis, op de speciale rassen na. Het steunpakket tuinbouw lijkt daar rekening te houden. - Foto: Harry Stijger.
Aubergines lijden weinig schade van de coronacrisis, op de speciale rassen na. Het steunpakket tuinbouw lijkt daar rekening te houden. - Foto: Harry Stijger.

Het steunpakket voor de tuinbouw vanwege de coronacrisis moet 6 mei openen, maar het plafond per bedrijf is een lastig punt.

De brancheorganisaties in de tuinbouw hebben via Greenports Nederland het ministerie van LNV een voorstel gestuurd over verdeling van de € 600 miljoen noodsteun voor sierteelt en delen van de voedingstuinbouw.

De organisaties willen tempo houden in het proces om op 6 mei het loket te openen waar bedrijven steun kunnen aanvragen, stelt Jaap Bond, voorzitter van het crisisteam tuinbouw van Greenports Nederland. Hij noemt dat ‘zeer ambitieus’.

Carola Schouten

Als LNV-minister Carola Schouten aan het begin van deze week met een besluit komt over de verdeling van het steunpakket, hopen de partijen de uitwerking met ambtenaren echt te kunnen voeren.

Door het stikstofdebat is de ministeriële behandeling iets vertraagd. Ook is in de tussentijd het steunpakket in Brussel getoetst.

Ondernemersrisico bij steun wegens coronavirus

In het verdelingsvoorstel van de tuinbouw is geen plek voor een maximum aan steun per bedrijf. Minister Carola Schouten pleit voor een plafond om de gelden zo gelijkmatig te verdelen over zoveel mogelijk bedrijven, maar volgen Bond gaat dat te ver. “De minister heeft al een korting berekend met het eigen risico voor telers. Als dan ook nog een plafond in de regeling wordt opgenomen, zullen grote bedrijven omvallen.”

Solidariteit is er wel degelijk (…); iedereen heeft zijn uitzonderingen. De kunst is hoe je de grote gemene deler vindt

De brancheorganisaties hebben het voorstel aan de minister voorzien van een verdeling per deelsector. Daarbij is volgens Bond in ruime mate solidariteit toegepast door de deelsectoren.

Van touwtrekken is niet echt sprake geweest, aldus Bond. “Die solidariteit is er wel degelijk en ieder heeft zijn eigen achterban met eigen details en iedereen heeft zijn uitzonderingen. De kunst is hoe je de grote gemene deler vindt.” Hij spreekt over een open regeling waarbij alle betrokken bedrijven gelijke kansen hebben.

EU-steun wegens corona ‘teleurstellend’

Afgelopen week maakte de Europese Commissie noodmaatregelen bekend en een steunpakket. Jaap Bond noemt die voorstellen teleurstellend voor de sierteelt. “Er is geen geld beschikbaar, alleen een aanpassing van artikel 222, waardoor afspraken gemaakt mogen worden om product te vernietigen en zo de schade te beperken.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer