Phytophthora tast roodlofras Ceralie nauwelijks aan

10-02-2021 | Laatste update op 12-09 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

In Belgisch onderzoek blijkt het roodlofras Ceralie (HR138) opmerkelijk minder gevoelig voor Phytophthora dan alle geteste witlofrassen. Zelfs voor een extreem agressieve Phytophthora-stam blijkt het ras weinig gevoelig.

In het kader van het Interreg-project Ecopad voerden de onderzoekers Tania De Marez en Jolien Claerbout van Inagro onderzoek uit naar Phytophthora cryptogea in witlof. Het onderzoek ging enerzijds uit naar de gevoeligheid van rassen voor Phytophthora en anderzijds naar welke stammen van deze schimmel meer of minder agressief zijn in witlof. Ze presenteerden hun bevindingen deze week op een webinar waarmee het project werd afgesloten.

Ceralie weinig gevoelig

De onderzoekers onderzochten de gevoeligheid van vijftien witlofrassen en het roodlofras Ceralie (HR138) van Chicosem. Dit ras blijkt voor de matig agressieve Phytophthora-stam ‘Inagro’ en zelfs voor de agressieve stammen ‘Zonnebeke’ weinig gevoelig te zijn. De meeste witlofrassen zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor deze stammen, zoals uit de figuur blijkt.

Bron: Ecopad

Bron: Ecopad

Gevoeligheid rassen na infectie met Phytophthora-stammen Inagro en Zonnebeke. Scores tussen 0 en 4 waarbij 4 voor een zeer zware aantasting staat.

Stam UPMC

De rasgevoeligheid werd ook bij de al eerder geïsoleerde stam UPMC getest. Daarbij bleken de rassen Hermès, Platine en Mont Blanc ook zeer gevoelig voor deze matig agressieve stam. De overige rassen bleken voor deze stam zo goed als ongevoelig.

Aanknooppunt veredeling

Aangezien er maar één roodlofras in het onderzoek lag, kunnen de onderzoekers geen uitspraak doen over de gevoeligheid van andere roodlofrassen voor Phytophthora. De wetenschap dat Ceralie veel minder gevoelig is, kan voor de veredeling van witlofrassen wel een aanknooppunt zijn om minder gevoelige rassen te ontwikkelen

Zes stammen geïdentificeerd

In het onderzoek werd een verzameling van vijftien Phytophthora-stammen aangelegd. Zes stammen daarvan werden geïdentificeerd en kregen een naam, zoals Inagro of Zonnebeke, naar gelang de plaats van hun oorsprong. De andere stammen heten Beauvechain, Hallon, Leblanc en Zannier. Deze zes stammen werden ook getest op hun gevoeligheid voor drie in België tegen Phytophthora in witlof toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Geen rechtstreeks verband

Uit deze test bleek geen rechtstreeks verband tussen de mate van agressiviteit van de stam en het effect van een middel. Voor één middel blijken alle stammen zeer gevoelig, bij de twee andere middelen is de gevoeligheid verschillend. Zo blijkt de matig agressieve stam Inagro een zeer lage gevoeligheid voor het ene middel en een vrij sterke voor het andere middel. Dit terwijl een zeer agressieve stam als Zonnebeke juist zeer gevoelig is voor dat ene middel en minder gevoelig tegen dat andere middel. Om het effect van gewasbeschermingsmiddelen te vergroten, zou het dus zinvol zijn te weten om welke stam het gaat voordat een middel aan het proceswater wordt toegevoegd.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer