PHC geeft biologisch witlof meer inhoud

29-03-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Het systeem van Plant Health Cure geeft biologisch geteelde witlofwortels meer inhoud. In vergelijking met de traditionele bemesting is het verschil in wortelinhoud nog onduidelijk.

Het systeem van Plant Health Cure (PHC) werd dit jaar vergeleken met de praktijkbemesting op het bedrijf De Vries Witlof in Espel (Flevoland). Uit een steekproef van 105 wortels bleken deze bij het praktijkobject 21,5 kilo te wegen en het bij het PHC-object 21 kilo. Het bruto gewicht van de geoogste kroppen was 20,14 kilo tegen 22,2 kilo in het voordeel van PHC. Omdat het om een beperkte steekproef gaat, zijn deze cijfers indicatief. Daarom wil ChicoGrow een proef in drie herhalingen opzetten om hardere conclusies te kunnen trekken over het effect van Plant Health Cure.

Conclusies huidige proef

Uit de huidige proef valt wel te concluderen dat de toepassing van PHC niet leidt tot meer wortels. Ook was het stikstofgehalte in de PHC-wortels iets hoger. De toepassing van het systeem leidt wel tot hogere kosten. In de proef kwamen de kosten op € 450 per hectare uit. In het praktijkobject werd KAS en NK Mix gestrooid.

Systeem PHC

Bij het PHC-systeem werden tussen 27 mei en 23 september 2016 diverse meststoffen toegediend. Op 27 mei was de basisbemesting met MooR, VA PWI Mycorrhiza en Complete Plus. Op 19 juli werd OPF 11-0-5 granulaat gestrooid. Daarna volgde zeven keer een bladbemesting met OPF 8-3-3 (4x), Yuccah, PreTect en Natural Green. In totaal werd zo 53,5 kilo N per hectare toegediend, 1,50 kilo P2O5, 24 kilo K2O, 0,3 kilo MgO en 3,5 kilo CaO.

Biologische proef

Twee jaar geleden werd op een biologisch perceel ook een vergelijking gemaakt tussen de aanpak met het systeem van Plant Health Cure en de biologische praktijk. Toen bleek dat PHC de wortels duidelijk meer inhoud gaf als het gaat om stikstof. Ook waren de wortels 3 tot 4 millimeter dikker in doorsnede. De PHC-objecten bleken tevens minder gevoelig voor Sclerotinia en roodverkleuring. Daaruit concludeert Bart Hesen van ChicoGrow dat voor de biologische praktijk PHC een meerwaarde kan hebben.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer