Doorgaan naar artikel

Paprika- en tomatensapfabriek in Westland

Algemeen directeur Paulus Kosters van groentesapproducent Provalor ondertekent komende maandag samen met telersvereniging FresQ, The Greenery en projectgroep Bio Base Westland bij Red Star in De Lier een intentieverklaring om te komen tot het ‘ontsappen’ van klasse III tomaten en paprika’s. De vrijkomende sapstromen worden afgezet op de markt voor groentesap.

De installatie zal gerealiseerd worden op een locatie in Westland. Met het ondertekenen van de intentieverklaring zet gemeente en bedrijfsleven een eerste stap om in het Westland een bio-based park te realiseren.

Tomaten en paprika’s uit klasse III zijn niet geschikt voor afzet als vers product en worden normaal gesproken gecomposteerd. Door uit deze producten sappen te winnen kunnen zij nuttiger worden toegepast. De sappen kunnen als natuurlijke kleurstoffen en als paprika en tomatensap op de markt worden gebracht. Het residu (de pulp) kan vervolgens worden vergist waarbij ook biogas kan worden gewonnen.

Het project Bio Base Westland vloeit voort uit de Westland Agenda. Deze agenda is in 2009 opgesteld door de gemeente Westland en het Westlandse bedrijfsleven en bevat projecten om bedrijven sterker uit de crisis te laten komen. Onderzocht wordt of biovergisting van afvalstromen kan leiden tot een versterking van het glastuinbouwcluster. In eerste instantie heeft de projectgroep daarbij de focus gelegd op het vergisten van restmaterialen. Gedurende het proces is steeds meer ingezoomd op de verwaarding van de stromen uit het glastuinbouwcluster.

Bio Base Westland
De projectgroep heeft als eindbeeld een bio-based park waar na verwaarding van inhoudsstoffen, vergisting plaatsvindt van glastuinbouwreststromen. Via een optimale marktwerking wordt de verwaarding van die stromen doorberekend in een kostenreductie voor de afvoer van restmaterialen.

Door de kringloop van reststromen te sluiten worden bovendien milieudoelstellingen zoals CO2- reductie, energietransitie en minimale belasting van de transport en infrastructuur gerealiseerd.

Bij de verwaarding van inhoudsstoffen kan worden gedacht aan de winning van bio-olie uit (in Westlandse kassen gekweekte) algen, toepassing van vezels in bouwmaterialen, medicinale toepassingen van plantenstoffen zoals Alzheimer-remmers, voedingssupplementen en natuurlijke biopesticiden uit plantenmateriaal. Al deze ontwikkelingen bevinden zich nog in experimentele stadia. De mogelijkheden zijn divers en zullen leiden tot productinnovatie in de Westlandse glastuinbouw.

Lees hier het interview dat Groenten & Fruit Magazine in februari 2011 had met directeur Paulus Kosters van sapproducent Provalor.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin