Doorgaan naar artikel

Papier en kunststof van spruitkoolstammen?

Foto: Joost Stallen

Foto: Joost Stallen

Inagro onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van spruitkoolstammen als grondstof voor papier of kunststof. Voorwaarde is dat deze reststroom jaarrond gebruikt kan worden en aan de kwaliteitseisen blijft voldoen.

Om voor de industriële verwerking jaarrond spuitkoolstammen beschikbaar te hebben, bekijkt het Belgische onderzoekscentrum Inagro de mogelijkheden van inkuilen. Het blijkt dat hakselen in combinatie met inkuilen mogelijkheden biedt om bederf van spruitkoolstammen, en daarmee kwaliteitsverlies, te voorkomen.

Inkuilproces

Het vrij natte gehakselde restmateriaal blijkt goed aan te drukken, waardoor er minder zuurstof in de kuil aanwezig is en het inkuilproces beter verloopt. Ervaring uit het verleden leert dat het inkuilen van volledige spruitkoolstammen of toevoegen van extra stromen zoals bietenpulp moeilijk is, want dat zorgt voor rotting in de kuil. Bij eerst verhakselen blijkt na vier maanden inkuiling de pH-waarde van de kuil gelijk aan of lager dan 4 te zijn. De lage pH weerspiegelt het goede verloop van het inkuilproces, stellen de onderzoekers vast.

Flinke reststroom

De stam maakt ongeveer 62% van de plant uit. Op een areaal van bijna 3.000 hectare in 2020 in Vlaanderen, gaat het dan om zo’n 64.000 ton spruitkoolstammen. Binnen de biogebaseerde economie is Inagro op zoek naar alternatief gebruik van deze reststroom, zoals bijvoorbeeld in papier of kunststof. Het onderzoekscentrum werkt daarvoor samen met partners uit de industrie.

Een papierproducent bekijkt de mogelijkheden van de vezels voor papierproductie. Tectero is actief in de oleochemie en gaat na welke waardevolle componenten aanwezig zijn in het sap. De Universiteit Gent zorgt voor analyses van zowel sap als vezel. Inagro zet zich in voor het rondkrijgen van de logistiek, het bepalen van de rendabiliteit en het uitbouwen van de keten.

Aanpassen oogstmachine

Spruitkoolstammen apart opvangen tijdens de oogst is van cruciaal belang om nieuwe toepassingen mogelijk te maken. Momenteel is dat bij de meeste oogstmachines niet mogelijk. De stammen worden nu tijdens het oogsten gehakseld en blijven achter op het veld.

Voor een alternatieve toepassing zijn daarom aanpassingen aan de plukmachine noodzakelijk. Tumoba en Deman beschikken over 2- en 4-rijige machines waarvan een tweede transportband en opdeling van de bunker in twee compartimenten het mogelijk maken om spruitkoolstammen op te vangen. Deze wijzigingen vragen een investering van € 25 000 tot € 30 000.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin