Doorgaan naar artikel

Overzicht steunmaatregelen coronacrisis

Foto: ANP

Foto: ANP

Er zijn tal van steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis. Deze zijn ook nog steeds in ontwikkeling. Daardoor raak je de draad snel kwijt. Op deze pagina een handzaam overzicht.

De laatste update is van maandag 6 april, 14.30 uur.

Sommige steunmaatregelen zijn specifiek voor de land- en tuinbouw, andere voor het hele mkb. Ze variëren van rechtstreekse financiële steun tot uitstel van belasting en verruimde borgstelling.


Tegemoetkoming loonkosten

De staat betaalt drie maanden lang het loon door van werknemers van door corona getroffen bedrijven. Deze regeling NOW is in de plaats gekomen van de vroegere werktijdverkorting. Ze geldt voor ondernemers met minimaal 20% omzetverlies gedurende drie maanden. Aanvragen gaat via het UWV en kan sinds 6 april, tot en met 31 mei. Betaling maximaal 90% van de loonsom naar rato van omzetdaling, met terugwerkende kracht tot 1 maart.

Tulpen broeien. Bedrijven met een seizoenspie in de arbeid, zoals hier, hebben weinig aan de NOW-regeling. - Foto: Koos van der Spek

Tulpen broeien. Bedrijven met een seizoenspie in de arbeid, zoals hier, hebben weinig aan de NOW-regeling. – Foto: Koos van der Spek

Bedrijven met seizoenspieken hebben hier nog geen baat bij, zo blijkt in de praktijk. Dat komt door de berekeningsmethode van het omzetverlies. Het huidige kwartaal wordt vergeleken met een kwart van de omzet over heel vorig jaar. Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigt dat er geen uitzonderingen mogelijk zijn op de regeling. Hij zegt dat de regeling met grote haast gemaakt is om zo snel mogelijk in werking te kunnen treden. “Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en – indien nodig en mits uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren”, schrijft Koolmees in een brief aan de Kamer. De overheid studeert nog op specifieke (eventueel Europese) steun voor de sierteeltsector.


Inkomensondersteuning

Voor kleine ondernemers en zzp’ers die in de knel gekomen zijn door corona, is inkomensondersteuning mogelijk van maximaal € 1.500 per maand. Deze Tozo-regeling is gebaseerd op het Bijstandsbesluit zelfstandigen, maar gaat veel sneller en kent soepeler voorwaarden. Aanvraag via de gemeente waar je woont.


Eenmalige gift van € 4.000

Bedoeld voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door coronabeleid, zoals horeca. Het gaat om een eenmalige gift van € 4.000 belastingvrij. Dit gaat via RVO.nl.


Borgstellingskrediet land- en tuinbouw

Deze al bestaande regeling is per 18 maart uitgebreid. Gezonde agrarische bedrijven kunnen hierdoor gefinancierd blijven. Overbrugginsgkrediet is financierbaar tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen, of bij de plusvariant bestemd voor duurzame innovaties, € 2,5 miljoen. Looptijd maximaal 2 jaar. Er geldt wel provisie (1-3%). De borgstelling is 70%. Aanvragen kan tot 31 maart 2021. Dit gaat via de financier. Naast deze agrarische regeling is er ook een voor het mkb.


Banken: uitstel aflossen

Alle banken verlenen uitstel voor aflossingen aan bedrijven die in de problemen komen door corona. ABN Amro int tot september geen aflossing en ook geen rente bij zakelijke klanten met een hoofdsom van maximaal € 50 miljoen. Wie dat niet wil, kan zich afmelden. Bij Rabobank en ook ING werkt het andersom en moeten bedrijven het uitstel aanvragen. Bij die beide banken is de rente niet meegenomen.


Europese steun

In Europees verband wordt gesproken over verschillende steunmaatregelen, zoals openstelling van de opslagregelingen.

De lidstaten zijn voorstander van vervroegde uitbetaling van toeslagen. Ook hangt uitstel van de deadline voor het invullen van de Gecombineerde opgave in de lucht. Meer duidelijkheid wordt begin deze week verwacht.


Lokale belastingen

Uitstel van betaling van gemeente- en waterschapsheffingen is mogelijk. Apart aanvragen via het GLBT. Gemeentelijke precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting 2020 worden voorlopig nog niet opgelegd.

Uitstel voor veel belastingen

Uitstel is mogelijk voor veel belastingen. In ieder geval inkomsten-, vennootschaps-, omzet- (btw) en loonbelasting. De invorderingsrente (bij te laat betalen van belasting) is verlaagd van 4% naar 0,01%.

Ondernemers kunnen ook uitstel krijgen van de energiebelasting (EB) of Opslag Duurzame Energie (ODE) en de btw hierover. Energieleveranciers zullen voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening brengen. In oktober 2020 worden deze belastingen alsnog via een aanvullende factuur in rekening gebracht. Uitstel voor de periode van voor april is niet mogelijk.

Tot slot heeft de douane nog maatregelen voor bedrijven die met export in de knel komen.

Lees alles over corona

Beheer
WP Admin