Doorgaan naar artikel

Ook tuinbouw liet Floriade mislukken

Floriade premium

De Floriade begon te kaal, positieve media-aandacht kwam er niet en het gros van Nederland, de telers incluis, liet het afweten. - Foto: Ton van der Scheer

Een afzijdige tuinbouw heeft te weinig bijgedragen aan het welslagen van de Floriade in Almere. Het is een van de talrijke factoren voor de sof die de tuinbouwexpo werd.

Dat schrijft de directie van Floriade BV in haar eindrapport. De directie kan in de evaluatie van Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 niet anders dan van een teleurstelling spreken. Met 694.000 bezoekers haalde de expo in Almere maar een derde van de geraamde 2 miljoen bezoekers. En financieel gaat de Floriade daardoor af op een verlies van € 50 tot 100 miljoen.

Floriade BV wijst in het eindrapport van het in oktober afgesloten evenement op een aantal oorzaken. Door de coronacrisis liep de voorbereiding verre van voorspoedig. De bouw werd erdoor bemoeilijkt en marketing en promotie kwamen zeer moeizaam van de grond. Deelnemers meldden zich laat aan en soms ook weer af. En wie nou precies de bezoekers moesten worden en hoe die te bereiken, dat had de organisatie zelf ook niet scherp.

Negatieve berichten in de media

Wat er aan media-aandacht was in aanloop naar de opening op 13 april, was vrijwel uitsluitend negatief. De regionale media en regionale politiek krijgen er in het rapport van langs. Maar ook spreekt uit het rapport teleurstelling over de weinig actieve steun vanuit de Nederlandse tuinbouw.

Geen wij-gevoel tussen Floriade en tuinbouw

“Een gezamenlijke basis voor de medefinanciering van een Floriade ontbrak. Hierdoor bestaat de indruk dat het idee om als sector ‘samen’ een Expo te organiseren niet door iedereen in de sector gesteund werd”, schrijft de Floriade-directie. Hierdoor bestaat ook de indruk dat de tuinbouwsector een ‘wedstrijd’ uitschrijft. Vervolgens staat de winnaar van die strijd er in zijn eentje voor om de Floriade tot een succes te maken.

Floriade
Alleen in The Green House was de tuinbouw actief, onder meer met de productkeuringen. – foto: Ton van der Scheer

Alleen in de grote kas was sector actief

In de praktijk is de actieve deelname van tuinbouwbedrijven beperkt gebleven tot The Green House, de grote kas. Hier was sprake van een enthousiaste deelname aan adviesraden en aan door de sector zelf op touw gezette activiteiten, waar ook tijd en geld in is gestoken, aldus Floriade BV. Desalniettemin wordt ook van de grote kas geconcludeerd dat de bemanning van stands te mager was en een overweldigend groene uitstraling hier gemist werd.

‘Geen trots en PR vanuit tuinbouw’

Buiten de kas liet de tuinbouwsector het op de rest van het Floriadeterrein grotendeels afweten. En ook toen de bezoekersaantallen tegenvielen, heeft de tuinbouwsector ‘geen enkele rol van betekenis gespeeld’. “Een wereldtuinbouwtentoonstelling zou toch moeten betekenen dat de hele tuinbouwsector uitloopt om met trots te laten zien wat men kan met o.a. PR en mogelijke marketingacties. Hier is, afgezien van de ’#loveFloriade-actie, geen sprake van geweest.”

De door de sector inderhaast gelanceerde #lovefloriade-actie werd zeer gewaardeerd doro de Floriade-organisatie, maar was ’too little too late’. – Foto: Ton van der Scheer

Genoeg vakbezoekers, te weinig zakendoen

Over de Floriade als plek om serieus zaken te doen stond niets in het tien jaar geleden door Almere gemaakte bidbook. “Dit heeft tot gevolg gehad dat de zakelijke matchmaking-activiteiten niet centraal gestimuleerd en gecoördineerd werden. Daardoor is een grote kans die een Expo biedt voor alle zakelijke bezoekers en de lokale en regionale bedrijvigheid, gedeeltelijk gemist.”

Over het aantal vakbezoekers is Floriade uiteindelijk toch tevreden. “Mede door The Green House is hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Daarnaast hebben ook in de Aeres Hogeschool en in het congrespaviljoen grote tuinbouwgerelateerde bijeenkomsten plaatsgevonden.”

Of en hoe er over 10 jaar weer een nieuwe Floriade gehouden zal worden, is nu aan de Nationale Tuinbouwraad om te beslissen.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin