Doorgaan naar artikel

Ontheffing Perfekthion aangepast

De driftreducerende maatregelen en de vervaldatum van de teelten zijn aangepast voor de tijdelijke ontheffingen voor Perfekthion.

Om onder andere bijen te beschermen, is de toepassing van Perfekthion uitsluitend toegestaan in combinatie met één van de volgende driftreducerende technieken: een overkapte beddenspuit, een sleepdoek+driftarme spuitdop+0,5 meter extra teeltvrije zone, 75% driftreducerende doppen+kantdoppen+luchtondersteuning of 90% driftreducerende doppen+kantdoppen.
Voor de laatste twee toepassingen geldt: toepassen onder gunstige weersomstandigheden zodat drift naar de perceelsrand zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Daarnaast moet aan Perfekthion het vogelwerend middel Delumbri worden toegevoegd.  

In de teelt van wortelen en koolraap vervalt de vrijstelling met ingang van 30 september. Bij witlof met ingang van 30 oktober, bij knolselderij per 31 augustus en bij zilveruien en eerstejaars plantuien per 31 juli.

Bron: BASF – Auteur: Stan Verstegen

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin