Doorgaan naar artikel

Onderzoek nodig naar mechanisatie in agroforestry

Om 25.000 hectare agroforestry te hebben in 2030 moeten de kosten omlaag met behulp van mechanisatie. Daarvoor is onderzoek nodig.

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen, en of meerjarige gewassen, gecombineerd worden met akkerbouw, groenteteelt, of veehouderij. Deze vorm van teelt staat in Nederland in de kinderschoenen en is zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. Nieuw onderzoek is nodig om mechanisatie te versnellen, bijvoorbeeld door ervaring met machines uit het buitenland te halen.

Dat blijkt uit het LNV-programma Voedsel en Groen, met gelden die zijn vrijgemaakt voor onderzoek door hogescholen. Er is maximaal € 500.000 voor hogescholen voor onderzoek naar dit thema.

De overheid ziet agroforestry als belangrijke kansrijke ontwikkeling voor de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Kosten van de teelt kunnen naar beneden worden gebracht als er meer kennis over de mogelijkheden van mechanisatie komt, waarmee het businessmodel verbetert.

Boomafstanden

Het onderzoek in dit programma van de overheid is gericht op hogescholen. Zij zouden moeten onderzoeken hoever de bomen uit elkaar moeten staan om mechanisatie te optimaliseren. Moeten machines hiervoor worden aangepast of ontwikkeld, of zijn er al geschikte machines in het buitenland? Het onderzoek kan aansluiten bij bestaande onderzoeksprojecten van het topsectorprogramma en kan in samenwerking met netwerken in de agroforestry. Dat blijkt uit de call for proposals, gepubliceerd in de Staatscourant.

Combinatie van aardappelen en hazelnoten op het Britse bedrijf Wakelyns Agroforestry. Dit bedrijf teelt in stroken van 10 tot 12 meter onder meer wilgen, hazelaars, fruit, groente, noten en granen. Foto: Martin Wolfe, Organic Research Centre

Combinatie van aardappelen en hazelnoten op het Britse bedrijf Wakelyns Agroforestry. Dit bedrijf teelt in stroken van 10 tot 12 meter onder meer wilgen, hazelaars, fruit, groente, noten en granen. Foto: Martin Wolfe, Organic Research Centre

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin