Doorgaan naar artikel

Onderzoek: compost en potgrond gunstig voor rode bes

De toevoeging van compost en/of meststoffen aan de grond bij het planten van rodebessenstruiken heeft een positief effect op de productie en de ontwikkeling van takken.

Dit komt naar voren in een doorlopende proef vanaf 2016, opgezet door adviesinstantie Delphy en toeleverancier CAV.

De proef richt zich de ontwikkeling van een sterk, vitaal gewas met een hoge productiepotentie en met een goede weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Dat vertelde Delphy-deskundige Gondy Heijerman woensdag 7 maart op de International Blueberry Conference in Tienray. Het onderzoek op een proefperceel in Herwijnen ligt in rode bes, maar de uitkomsten zijn volgens Heijerman zijn ook van waarde voor blauwe bes. Daarom wordt dit jaar ook een soortgelijke bodembehandelingsproef voor blauwe bes opgezet. Waar die komt te liggen, is nog niet bekend.

Grond verrijken

Tijdens het planten van de rodebessenstruiken in 2016 werden objecten aangelegd met substraten van verschillende herkomsten (BVB Substrates, Novovit), met verschillende compostsoorten (Attero, Novovit) en met verschillende bodemverbeteraars (Vivimus en Campag Start Up). Aan de compostobjecten werden nog organische meststoffen en kunstmeststoffen met gecontroleerde mineraalafgiften toegevoegd (Bokashi, Agroblen, Mivena, Compo Expert).

Eerste conclusies

Na de eerste twee teeltjaren zijn enkele algemene conclusies te trekken: de substraattoevoeging leidt in vergelijking met het onbehandelde object in 2016 (= het 1e teeltjaar) tot een iets een hogere productie en tot de ontwikkeling van meer taklengte. Meer taklengte geeft de mogelijkheid tot meer bloemaanleg in 2017. De toevoeging van een meststof met gecontroleerde mineraalafgifte aan het compost ten opzichte van de uitsluitend met plus gaf ook in 2017 (= 2e teeltjaar). Zo geeft de meststoftoevoeging dus meer duurwerking. Een aanbeveling is om nooit direct in compost, champost of stalmest te planten, omdat dit een te zout milieu geeft, waardoor de weggroei wordt verstoord.

Desgevraagd gaf Heijerman aan dat nog niet is gekeken naar het effect van de toevoegingen op de gevoeligheid en ontwikkeling van ziekten als Pseudomonas. Het is de bedoeling om dat aspect in het vervolg ook te volgen.

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin